Novinky

Dôležitosť mokradí a vody pripomína Svetový deň mokradí

Dôležitosť mokradí a vody pripomína Svetový deň mokradí

 • 02.02.2021 10:45

Za Svetový deň mokradí je vyhlásený 2. február. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy...

SAŽP participovala pri vydaní medzinárodnej publikácie

SAŽP participovala pri vydaní medzinárodnej publikácie

 • 19.01.2021 13:59

Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Európskou environmentálnou agentúrou podporili spracovanie a vydanie Správy o stave životného prostredia Moldavskej republiky za obdobie rokov...

Zelená obnova rodinných domov

Zelená obnova rodinných domov

 • 12.01.2021 17:24

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia ďakujú občanom, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do projektu Zelenej obnovy rodinných...

Vypočítať uhlíkovú stopu pomôže nová kalkulačka

Vypočítať uhlíkovú stopu pomôže nová kalkulačka

 • 23.12.2020 14:13

Ministerstvo životného prostredia ponúka pred koncom roka 2020 kalkulačku individuálnej uhlíkovej stopy. Za pár minút si s jej pomocou vypočítate, koľko kilogramov emisií skleníkových...

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne ukončilo ďalší projekt

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne ukončilo ďalší projekt

 • 16.12.2020 14:28

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP, realizovalo od septembra 2019 projekt na Posilnenie kapacít súvisiacich so zberom dát v oblasti...

Seminár o aktuálnych témach ochrany ovzdušia

Seminár o aktuálnych témach ochrany ovzdušia

 • 08.12.2020 13:59

Aktuálnym témam ochrany ovzdušia bol venovaný seminár, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 2020 online formou. Cieľom podujatia bola výmena informácií a skúseností pri uplatňovaní platnej...

Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility?

Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility?

 • 01.12.2020 09:47

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na posledný tohtoročný workshop k téme Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční...

O progrese v riešení environmentálnych zaťaží informujú nové publikácie

O progrese v riešení environmentálnych zaťaží informujú nové publikácie

 • 27.11.2020 13:03

Slovenská agentúra životného prostredia v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia zostavila a vydala ďalšie nové publikácie z oblasti riešenia environmentálnych záťaží...

Ak chceme v mestách zaviesť udržateľnú mobilitu, verejný priestor musíme prispôsobiť v prvom rade ľuďom

Ak chceme v mestách zaviesť udržateľnú mobilitu, verejný priestor musíme prispôsobiť v prvom rade ľuďom

 • 23.11.2020 13:47

Vo štvrtok 19. novembra 2020 sa uskutočnil tretí workshop z cyklu „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“, tentokrát zameraný predovšetkým na východ...

Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe z realizovaných projektov

Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe z realizovaných projektov

 • 18.11.2020 11:56

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku - príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží okrem...

Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility?

Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility?

 • 11.11.2020 15:24

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na ďalší z workshopov k téme Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online 19....

Pozvánka na online seminár o zelenej infraštuktúre

Pozvánka na online seminár o zelenej infraštuktúre

 • 09.11.2020 15:48

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú na seminár s témou ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH MIEST. Cieľom seminára je upriamiť...

Zistite „Čo dnes dýchate?“ prostredníctvom novej webovej aplikácie

Zistite „Čo dnes dýchate?“ prostredníctvom novej webovej aplikácie

 • 02.11.2020 10:29

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorou...

Objavte NATURPARK Podunajsko

Objavte NATURPARK Podunajsko

 • 28.10.2020 10:20

Deväť projektových partnerov z oboch strán Dunaja sa podieľalo na vzniku prvého naturparku na Slovensku - NATURPARKu Podunajsko. Cieľom jeho vzniku sú okrem zachovania prírodného a...

Kráčaj udržateľne!

Kráčaj udržateľne!

 • 26.10.2020 14:43

Vyzývajú organizátori zo Slovenskej agentúry životného prostredia najmladšiu generáciu prostredníctvom 5. kola súťaže Envirospektrum. Svoje udržateľné kroky a kroky ich bezprostredného...

Pozvánka na ďalší z workshopov k udržateľnej mobilite

Pozvánka na ďalší z workshopov k udržateľnej mobilite

 • 23.10.2020 11:41

Pozývame vás na ďalšie workshopy s témou " AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY"

Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

 • 22.10.2020 10:03

Zapojte sa do pripomienkovania dvoch revidovaných návrhov osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov...

CENA ETM 2020 pre Ružinov, Trnavu, Levoču a školu v Selci

CENA ETM 2020 pre Ružinov, Trnavu, Levoču a školu v Selci

 • 23.10.2020 10:58

Za Čistejšiu dopravu pre všetkých v rámci kampane Európsky týždeň mobility (ETM) 2020 zabojovalo svojimi podujatiami a trvalými opatreniami 55 samospráv. Organizácie a inštitúcie sa...

Ako na kúrenie v domácnostiach trochu inak?

Ako na kúrenie v domácnostiach trochu inak?

 • 15.10.2020 09:56

Odpovede na túto otázku nájdete prostredníctvom videí, ktoré vám sprostredkujú informácie ako si zabezpečiť teplo doma pri minimálnych finančných nákladoch a s pozitívnym dopadom na...

Cena SR za krajinu pre projekt Včelí kRAJ

Cena SR za krajinu pre projekt Včelí kRAJ

 • 14.10.2020 14:01

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj...