Novinky

Titul Európsky strom roka pre španielsky tisícročný dub

Titul Európsky strom roka pre španielsky tisícročný dub

 • 29.03.2021 11:54

Prestížny titul Európsky strom roka po prvýkrát poputuje do Španielska. Odnáša si ho vzácny tisícročný dub z obce Leccina s historicky najvyšším počtom hlasov, vďaka ktorým nechal...

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov, z iniciatívy sa formálne stáva združenie

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov, z iniciatívy sa formálne stáva združenie

 • 18.03.2021 18:58

Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma má názov Circular Slovakia a...

Výhovorky už n-EMAS!

Výhovorky už n-EMAS!

 • 15.03.2021 12:09

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit vás povedie správnym smerom. Tento dobrovoľný nástroj Európskej únie je vytvorený pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať...

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

 • 15.03.2021 09:17

Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2021, na tému Revitalizácia vodných tokov, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou...

Informačná platforma Zelené hospodárstvo rozšírila možnosti registrácie zelených riešení

Informačná platforma Zelené hospodárstvo rozšírila možnosti registrácie zelených riešení

 • 12.03.2021 11:20

IPZH je jedným z praktických príkladov, ktorými Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia prispieva k propagácii a podpore zeleného...

SAŽP vykročila na zelenú a v ceste pokračuje aj v roku 2021

SAŽP vykročila na zelenú a v ceste pokračuje aj v roku 2021

 • 10.03.2021 11:35

Vykroč s nami na zelenú! je motto internej Koncepcie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety SAŽP do roku 2030. Na cestu jej realizácie sa agentúra vydala v roku 2020, a aj...

MŽP SR predstavilo zelený Plán obnovy Slovenska

MŽP SR predstavilo zelený Plán obnovy Slovenska

 • 09.03.2021 14:04

Európsky Plán obnovy prinesie Slovensku dodatočné investície za takmer 6 miliárd eur do zelenej ekonomiky, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj verejnej správy a...

Nový ročník súťaže Dedina roka - otázky a odpovede

Nový ročník súťaže Dedina roka - otázky a odpovede

 • 05.03.2021 15:13

Slovensko je vidieckou krajinou, ktorej krásy, rozmanitosť a výnimočnosť má zdôrazňovať práve súťaž Dedina roka. Prezentuje úspechy slovenskej dediny a tvorivej práce jej...

Program obnovy dediny 2021

Program obnovy dediny 2021

 • 04.03.2021 12:17

Webová aplikácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie z Programu Obnovy Dediny 2021 je spustená.

Svetový deň divej prírody sa zameria na lesy, ľudí a ich živobytie

Svetový deň divej prírody sa zameria na lesy, ľudí a ich živobytie

 • 03.03.2021 15:05

Zvyšovať povedomie o ochrane voľne žijúcich živočíchoch a rastúcich rastlín, ich benefitoch pre krajinu, ľudí, ale aj upozorňovať na dôležitosť boja proti nelegálnemu obchodovaniu s...

Nórske fondy pomôžu samosprávam v boji proti klimatickým zmenám

Nórske fondy pomôžu samosprávam v boji proti klimatickým zmenám

 • 01.03.2021 12:20

Ministerstvo životného prostredia SR podporilo z Nórskych grantov projekty pre akčné samosprávy a zelenšie školy. Aj vďaka zvýšenej alokácii získalo deväť slovenských miest spolu 12...

Spúšťame súťaž pre deti a mládež: viete prečo a ako pomôcť zvieratám putovať krajinou?

Spúšťame súťaž pre deti a mládež: viete prečo a ako pomôcť zvieratám putovať krajinou?

 • 01.03.2021 13:30

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana...

Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú stovky Slovákov

Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú stovky Slovákov

 • 24.02.2021 12:02

Najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší je v okolí Žiliny, Košíc a Ružomberka. V týchto oblastiach im možno pripísať viac ako 5 % úmrtí. V tejto súvislosti Slovensko...

Spustenie pilotnej fázy „Green Consumption Pledge”

Spustenie pilotnej fázy „Green Consumption Pledge”

 • 18.02.2021 15:07

Európska komisia v januári zahájila pilotnú fázu záväzku zelenej spotreby – dobrovoľnej priemyselnej iniciatívy s cieľom urýchliť príspevok európskych podnikov k podpore udržateľnej...

Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

 • 16.02.2021 15:19

Vládny kabinet minulý týždeň podporil metodiku MŽP SR, ktorá zaväzuje verejných obstarávateľov zohľadniť environmentálne hľadisko pri nákupe čistiacich prostriedkov a upratovacích...

Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

 • 11.02.2021 18:43

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje v zmysle...

Hľadáme Dedinu roka 2021!

Hľadáme Dedinu roka 2021!

 • 11.02.2021 16:44

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky súťaže Dedina roka 2021. Oficiálne tým spustila jej 11. ročník, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia...

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mobilitu

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mobilitu

 • 10.02.2021 12:56

vám priblíži školiaci a metodický materiál Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility.

Minister Ján Budaj chce viac zelených zákaziek v IT a cestnej doprave

Minister Ján Budaj chce viac zelených zákaziek v IT a cestnej doprave

 • 15.02.2021 12:39

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje manuál pre nové postupy pri nákupoch počítačov, monitorov, mobilných telefónov, ako aj v cestnej doprave.

Hľadáme európsky strom s najsilnejším príbehom

Hľadáme európsky strom s najsilnejším príbehom

 • 05.02.2021 10:56

Počas celého februára majú ľudia opäť možnosť vybrať jeden z najpútavejších príbehov v 11. ročníku prestížnej ankety Európsky strom roka. Za Slovensko bojuje víťaz národnej...