Prinášame inšpirujúce príklady zo Slovenska a zahraničia, ktoré predstavujú unikátne prírodné, krajinné, kultúrne, historické, tradičné a religiózne hodnoty,

ktoré sú v symbióze s udržateľným a zodpovedným cestovným ruchom, hodnotami prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva a s rozvojovými aktivitami.