Novinky

SAŽP NA NÁVŠTEVE V ČESKEJ CENII

SAŽP NA NÁVŠTEVE V ČESKEJ CENII

 • 21.02.2020 09:35

V dňoch 11. – 13. februára 2020 navštívili zástupcovia SAŽP a MŽP SR kolegov z Českej informační agentúry životného prostředí (CENIA).

O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem

O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem

 • 18.02.2020 10:03

Tretí ročník Zeleného vzdelávacieho fondu poukázal na jeho rastúcu popularitu a opodstatnenie. V tomto ročníku prijal envirorezort zatiaľ najviac žiadostí o podporu – 60 s celkovou...

Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu - obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy

Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu - obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy

 • 17.02.2020 09:39

Náklady na rapídne znižovanie emisií skleníkových plynov budú predstavovať 1,8 % HDP ročne do roku 2040. Boj proti zmene klímy však prináša nevyčísliteľné zdravotné, environmentálne...

Vykroč s nami na zelenú

Vykroč s nami na zelenú

 • 06.02.2020 11:54

... je slogan koncepcie environmentálnej výchovy (EV), ktorú si pre interné potreby vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) na nastávajúce roky novej dekády.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KOCKE 2019

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KOCKE 2019

 • 06.02.2020 15:29

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2019 aktualizovali publikáciu Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke.

SAŽP ako partner Integrovaného projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia na jeho úvodnom stretnutí

SAŽP ako partner Integrovaného projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia na jeho úvodnom stretnutí

 • 27.01.2020 10:41

Dňa 22.1.2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie Integrovaného projektu podporeného z finančného mechanizmu LIFE s plným názvom „Zlepšenie implementácie plánov riadenia kvality ovzdušia...

Pokračovanie úspešnej spolupráce v rámci východného partnerstva a EEA

Pokračovanie úspešnej spolupráce v rámci východného partnerstva a EEA

 • 24.01.2020 11:21

V januári sa uskutočnilo prvé stretnutie k projektu Pokračovania spolupráce siete Eionet pre spracovávanie správ o stave ŽP, a to prostredníctvom telekonferencie s Európskou...

SAŽP rozširuje spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom

SAŽP rozširuje spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom

 • 21.01.2020 14:30

Stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) iniciovalo vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Po víťaznom úspechu Papradna, obce z tohto kraja, v...

Občania produkujú málo odpadu a extrémne teplé počasie. Čo prezradila Správa o stave životného prostredia SR v roku 2018?

Občania produkujú málo odpadu a extrémne teplé počasie. Čo prezradila Správa o stave životného prostredia SR v roku 2018?

 • 19.12.2019 14:52

Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Prvýkrát ale vyšla publikácia v...

EWOBOXujte s nami za environmentálnu výchovu

EWOBOXujte s nami za environmentálnu výchovu

 • 16.12.2019 14:56

Slovenská agentúra životného prostredia spustila v spolupráci so štátnymi a mimovládnymi organizáciami jedinečný projekt EWOBOX – portál environmentálnej výchovy.

SEMINÁR K AKTUÁLNYM TÉMAM V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

SEMINÁR K AKTUÁLNYM TÉMAM V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

 • 13.12.2019 14:28

V dňoch 5. a 6. decembra 2019 Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala dvojdňový seminár na tému ochrana ovzdušia. Určený bol zástupcom okresných úradov, z odborov...

Stav životného prostredia Európy 2020

Stav životného prostredia Európy 2020

 • 09.12.2019 11:33

Bez naliehavých opatrení v priebehu najbližších 10 rokov nedosiahne Európa svoje ciele do roku 2030 zamerané na riešenie alarmujúcej miery straty biodiverzity, rastúcich vplyvov zmeny klímy...

ŠIŠKA v znamení ovzdušia a darčekov

ŠIŠKA v znamení ovzdušia a darčekov

 • 04.12.2019 13:56

Na prvý pohľad ide o dve nezlučiteľné veci, ale 22. ročník festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA potvrdil koncom novembra 2019 v Krušetnici na Orave opak.

Platforma Obehové Slovensko chce prispieť k zmene nášho ekonomického modelu

Platforma Obehové Slovensko chce prispieť k zmene nášho ekonomického modelu

 • 03.12.2019 08:35

Sedem partnerov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora zakladá platformu Obehové Slovensko. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR podpísali 2.12.2019 memorandum o spolupráci....

Zmena termínu! Seminár zameraný na program Horizont 2020 k téme obehového hospodárstva

Zmena termínu! Seminár zameraný na program Horizont 2020 k téme obehového hospodárstva

 • 04.12.2019 14:01

Slovenská agentúra životného prostredia vás ako spoluorganizátor podujatia pozýva na krátky informačný seminár o najnovších výzvach programu Horizont 2020 k téme obehového...

STRETNUTIE EXPERTOV - NRC MÍTING

STRETNUTIE EXPERTOV - NRC MÍTING

 • 27.11.2019 16:19

V dňoch 26. - 27. novembra 2019 prebiehalo stretnutie expertov na kvalitu ovzdušia zo siete Eionet. Zúčastnili sa ho zástupcovia zo všetkých členských a spolupracujúcich krajín EEA...

EVVO riešili naposledy v tomto roku, ale nie poslednýkrát

EVVO riešili naposledy v tomto roku, ale nie poslednýkrát

 • 19.11.2019 12:40

Členovia pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR sa stretli naposledy v tomto kalendárnom roku, koncom októbra (24. a 25. 10. 2019) v Stredisku environmentálnej výchovy...

Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

 • 19.11.2019 09:43

Zasielajte pripomienky k revidovanému návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé...

V Papradne sa slávnostne odovzdali ocenenia SDR 2019

V Papradne sa slávnostne odovzdali ocenenia SDR 2019

 • 18.11.2019 09:20

Papradno – víťazná obec jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019 (SDR 2019) privítala 7. novembra 2019 zástupcov jej 23 účastníkov a ďalších hostí. Slávnosť spojenú s...

Zmena klímy je obrovskou celosvetovou výzvou. Ako jej dokážeme čeliť?

Zmena klímy je obrovskou celosvetovou výzvou. Ako jej dokážeme čeliť?

 • 15.11.2019 16:39

Zmena klímy 2019 - výzvy a riešenia je názov medzinárodnej konferencie, ktorú dnes otvoril štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. Cieľom konferencie je...