Novinky

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

 • 27.09.2019 07:25

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú na X. ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna...

Stavajú na skúsenostiach pri budovaní udržateľnej Európy

Stavajú na skúsenostiach pri budovaní udržateľnej Európy

 • 09.08.2019 10:54

Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) si pripomenuli 25 rokov činnosti v oblasti európskeho životného prostredia a...

Ochrana vodných zdrojov 2O19 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

Ochrana vodných zdrojov 2O19 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

 • 20.06.2019 09:11

Voda je jedinečný a nenahraditeľný prírodný zdroj, ktorý vyžaduje našu ochranu aj v súvislosti s náročnými výzvami súvisiacimi s dopadmi zmeny klímy. Táto myšlienka dominovala v...

Štafeta odovzdaná, ďalej nás spája výzva: Prejdime sa spolu!

Štafeta odovzdaná, ďalej nás spája výzva: Prejdime sa spolu!

 • 19.06.2019 10:37

Envirorezort prevzal včera (18. júna 2019) od Ministerstva dopravy a výstavby SR štafetu organizácie kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu. Národný cyklokordinátor Peter Klučka ju za...

Ochrana vodných zdrojov 2O19

Ochrana vodných zdrojov 2O19

 • 14.06.2019 12:52

Slovenská agentúra životného prostredia organizačne zastrešuje medzinárodnú konferenciu Ochrana vodných zdrojov 2019 - Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode, ktorá sa...

Aktívne spôsoby dopravy sú rozhodujúce pre budúcnosť našich miest

Aktívne spôsoby dopravy sú rozhodujúce pre budúcnosť našich miest

 • 14.06.2019 09:44

Ich význam pre naše mesta a kvalitu života v nich potvrdzuje aj smerovanie najznámejších kampaní na Slovensku zameraných na udržateľnú mobilitu. Kampaň Ministerstva dopravy a výstavby SR...

Súťaž Skutok pre mokraď vyhrali Hôrčatá

Súťaž Skutok pre mokraď vyhrali Hôrčatá

 • 05.06.2019 14:50

Záverečnú sprievodnú súťaž školského programu Na túru s Naturou – Skutok pre mokraď vyhrala prieskumná skupina Hôrčatá zo Základnej školy v obci Hôrka. Odbornú porotu zaujala ...

SAŽP aktívne oslávi Svetový deň životného prostredia

SAŽP aktívne oslávi Svetový deň životného prostredia

 • 04.06.2019 11:52

Slovenská agentúra životného prostredia má pri tejto príležitosti naplánovaných v júni množstvo envirovýchovných, vzdelávacích a osvetových aktivít.

SAŽP opäť podporí Dni energie a ekológie

SAŽP opäť podporí Dni energie a ekológie

 • 04.06.2019 09:43

Slovenská agentúra životného prostredia odprezentuje svoje aktivity a činnosti počas podujatia v Banskej Bystrici, ktoré je naplánované na štvrtok (6. máj 2019) od 11.00 do 17.00 hod....

Pozvánka na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

Pozvánka na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

 • 31.05.2019 13:58

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných...

Envirovýchovné aktivity Festivalu Zeme podporilo konečne aj slniečko

Envirovýchovné aktivity Festivalu Zeme podporilo konečne aj slniečko

 • 04.06.2019 12:54

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zorganizovala dnes (31. 5. 2019) spolu s partnerskými organizáciami Festival Zeme ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu filmov o...

Víkend otvorených parkov a záhrad

Víkend otvorených parkov a záhrad

 • 30.05.2019 14:20

Slovenská agentúra životného prostredia sa prostredníctvom svojho Strediska environmentálnej výchovy Dropie opäť zapája do podujatia VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD. V Zemianskej Olči...

Festival Zeme sa presúva na piatok

Festival Zeme sa presúva na piatok

 • 28.05.2019 14:45

Kvôli nepriaznivému počasiu sa Festival Zeme presúva na piatok, 31. mája. V prípade záujmu o účasť na aktivitách prihláste svoju triedu (školu) najneskôr do 30. 5. 2019 na:...

Workshop venovaný manažmentu e-odpadov

Workshop venovaný manažmentu e-odpadov

 • 24.05.2019 11:18

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP, organizuje v spolupráci s Európskou komisiou medzinárodný workshop „Aktuálny legislatívny rámec na...

Festivalom Zeme vraciame Ekotopfilm - Envirofilm do prírody

Festivalom Zeme vraciame Ekotopfilm - Envirofilm do prírody

 • 24.05.2019 14:48

Slovenská agentúra životného prostredia chce ako partner medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm- Envirofilm 2019 osloviť najmä najmladšiu generáciu...

EKOTOPFILM- ENVIROFILM 2019 obohatí SAŽP odborným programom a Festivalom Zeme

EKOTOPFILM- ENVIROFILM 2019 obohatí SAŽP odborným programom a Festivalom Zeme

 • 24.05.2019 10:56

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm je tu opäť, aby slovenskému divákovi zmenil životný štýl k udržateľnejšiemu! Od 27. do 31. mája 2019 predstaví 66...

Festival Kumštu, remesla a zábavy

Festival Kumštu, remesla a zábavy

 • 21.05.2019 07:21

Slovenské banské múzeum vás spolu s OZ Iniciatíva za živé mesto pozývajú na festival Kumštu, remesla a zábavy. Spolu s partnermi pripravujú pre vás na 24. a 25. mája bohatý program v...

Pozvánka na workshop k udržateľnej mobilite

Pozvánka na workshop k udržateľnej mobilite

 • 12.06.2019 14:26

SAŽP vás pozýva na workshop Udržateľná mobilita v mestách/obciach, ktorý sa uskutoční 28. mája 2019 v Banskej bystrici.

Verejný odpočet SAŽP za rok 2018

Verejný odpočet SAŽP za rok 2018

 • 16.05.2019 10:05

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vás pozýva na jej verejný odpočet za rok 2018, ktorý sa uskutoční 22. mája 2019 od 10.00 hod. vo Veľkej zasadačke SAŽP. Okrem vybraných...

Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu

Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu

 • 23.05.2019 10:30

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na workshop Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu, ktorý je naplánovaný na 28. mája v Bratislave (hotel Vienna House Easy) ako...