Dňa 22. februára 2017 sa v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici uskutočnil pod záštitou Karpatského rozvojového inštitútu a Nadácie Ekopolis seminár na tému:

„Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí“.

Cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom (zástupcom samospráv, miestnej štátnej správy a ďalším), prioritne z regiónu stredného Slovenska aktuálne a zrozumiteľné informácie o tom, ako reagovať na stále častejšie extrémne prejavy počasia, ako sú napr. vlny extrémne vysokých teplôt, suchá, záplavy, búrky, či nárast priemernej teploty, s dôrazom na sídelné prostredie miest a obcí.

Na seminári vystúpili so svojimi témami zástupcovia Karpatského rozvojového inštitútu (Košice), Regionálneho ekologického centra (Bratislava), Nadácie Ekopolis (Banská Bystrica) a Slovenskej agentúry životného prostredia (Banská Bystrica).

Vytlačiť