Zelený Merkúr 2022

Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vyhlasuje už tretí ročník súťaže Zelený Merkúr, ktorej partnerom je Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK).

Od 1. októbra sa do súťaže môžu prihlásiť firmy pôsobiace v rámci BBSK, ktoré  rozvíjajú svoje aktivity v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a princípmi obehového hospodárstva v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Uzávierka prihlášok je naplánovaná na 18. februára 2022

Viac informácií nájdete:  súťaž Zelený Merkúr 

 

Predchádzajúce ročníky:

Zelený Merkúr 2020

Zelený Merkúr 2018

Vytlačiť