Novinky

Kráčaj udržateľne

Kráčaj udržateľne

 • 21.04.2021 15:56

Dve slová, ktoré boli výstižným sloganom 5. ročníka fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum, v rámci ktorej mohli žiaci, študenti a mladí ľudia do 19 rokov...

EK spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov

EK spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov

 • 19.04.2021 22:48

Prispejte aj vy svojím názorom či návrhom k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budov v Európe. Je tu možnosť urobiť tak prostredníctvom novej verejnej konzultácie Európskej komisie

Ministerstvo podporilo úpravu zelene v historickom centre Bratislavy, vďaka čomu sa objavili barokové náhrobky

Ministerstvo podporilo úpravu zelene v historickom centre Bratislavy, vďaka čomu sa objavili barokové náhrobky

 • 13.04.2021 10:56

Na Slovensku sú stovky židovských cintorínov, pričom najznámejšie z nich sa nachádzajú v Bratislave, Dunajskej Strede, Nitre, Žiline, Prešove, Michalovciach, či Humennom. Jeden z...

Webinár o globálnej environmentálnej kríze a ochrane biodiverzity v systémovom pohľade

Webinár o globálnej environmentálnej kríze a ochrane biodiverzity v systémovom pohľade

 • 09.04.2021 10:45

Vo februári tohto roka bola generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom uvedená najnovšia správa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Táto správa je jedinečná v tom, že...

Na prihlásenie obcí do súťaže Dedina roka 2021 ostáva posledný mesiac

Na prihlásenie obcí do súťaže Dedina roka 2021 ostáva posledný mesiac

 • 30.03.2021 17:50

Záujemcovia o prihlásenie do 11. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2021 majú posledný mesiac na registráciu svojej obce. Podnet môže dať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky (SR),...

Jarné upratovanie s Maxom

Jarné upratovanie s Maxom

 • 01.04.2021 09:26

Koronavírus nás prinútil obmedzovať naše aktivity. Po zimnom období však nastal čas nadviazať na minuloročnú aktivitu zberu voľne pohodeného odpadu, ku ktorej vás opäť vyzývajú...

XV. ročník EnvirOtáznikov vyhlásený

XV. ročník EnvirOtáznikov vyhlásený

 • 29.03.2021 11:53

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje XV. ročník celoslovenskej olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky určenej žiakom II. stupňa základných škôl.

Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

 • 29.03.2021 13:56

Chýbajú vám informácie, ako začať so znižovaním svojho vplyvu na životné prostredie? Ako naštartovať proces prechodu k udržateľnosti? Môže vám v tom niekto pomôcť ?

Svetový deň vody upriamuje pozornosť na jej ochranu

Svetový deň vody upriamuje pozornosť na jej ochranu

 • 22.03.2021 12:43

Životodarná tekutina a neodmysliteľná súčasť nášho života je zároveň najcennejším prírodným zdrojom, bez ktorej nie je možný rozvoj žiadnej spoločnosti či ľudstva. Reč je o...

Virtuálna výstava umeleckej súťaže Zelený svet 2020

Virtuálna výstava umeleckej súťaže Zelený svet 2020

 • 22.03.2021 10:11

Prejdite sa aj vy virtuálnou výstavou 25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet na tému: Je to v mojich rukách! V týchto prácach žiaci mohli výtvarne znázorniť svoj pohľad na dnešný...

Titul Európsky strom roka pre španielsky tisícročný dub

Titul Európsky strom roka pre španielsky tisícročný dub

 • 29.03.2021 11:54

Prestížny titul Európsky strom roka po prvýkrát poputuje do Španielska. Odnáša si ho vzácny tisícročný dub z obce Leccina s historicky najvyšším počtom hlasov, vďaka ktorým nechal...

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov, z iniciatívy sa formálne stáva združenie

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov, z iniciatívy sa formálne stáva združenie

 • 18.03.2021 18:58

Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma má názov Circular Slovakia a...

Výhovorky už n-EMAS!

Výhovorky už n-EMAS!

 • 15.03.2021 12:09

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit vás povedie správnym smerom. Tento dobrovoľný nástroj Európskej únie je vytvorený pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať...

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

 • 15.03.2021 09:17

Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2021, na tému Revitalizácia vodných tokov, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou...

Informačná platforma Zelené hospodárstvo rozšírila možnosti registrácie zelených riešení

Informačná platforma Zelené hospodárstvo rozšírila možnosti registrácie zelených riešení

 • 12.03.2021 11:20

IPZH je jedným z praktických príkladov, ktorými Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia prispieva k propagácii a podpore zeleného...

SAŽP vykročila na zelenú a v ceste pokračuje aj v roku 2021

SAŽP vykročila na zelenú a v ceste pokračuje aj v roku 2021

 • 10.03.2021 11:35

Vykroč s nami na zelenú! je motto internej Koncepcie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety SAŽP do roku 2030. Na cestu jej realizácie sa agentúra vydala v roku 2020, a aj...

MŽP SR predstavilo zelený Plán obnovy Slovenska

MŽP SR predstavilo zelený Plán obnovy Slovenska

 • 09.03.2021 14:04

Európsky Plán obnovy prinesie Slovensku dodatočné investície za takmer 6 miliárd eur do zelenej ekonomiky, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj verejnej správy a...

Nový ročník súťaže Dedina roka - otázky a odpovede

Nový ročník súťaže Dedina roka - otázky a odpovede

 • 05.03.2021 15:13

Slovensko je vidieckou krajinou, ktorej krásy, rozmanitosť a výnimočnosť má zdôrazňovať práve súťaž Dedina roka. Prezentuje úspechy slovenskej dediny a tvorivej práce jej...

Program obnovy dediny 2021

Program obnovy dediny 2021

 • 04.03.2021 12:17

Webová aplikácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie z Programu Obnovy Dediny 2021 je spustená.

Svetový deň divej prírody sa zameria na lesy, ľudí a ich živobytie

Svetový deň divej prírody sa zameria na lesy, ľudí a ich živobytie

 • 03.03.2021 15:05

Zvyšovať povedomie o ochrane voľne žijúcich živočíchoch a rastúcich rastlín, ich benefitoch pre krajinu, ľudí, ale aj upozorňovať na dôležitosť boja proti nelegálnemu obchodovaniu s...