Novinky

Fotografická súťaž EEA sa zameria na meniacu sa klímu

Fotografická súťaž EEA sa zameria na meniacu sa klímu

 • 06.07.2021 16:23

Zmena klímy ovplyvňuje našu spoločnosť a životné prostredie mnohými spôsobmi. V rámci boja proti zmene klímy je potrebné znížiť emisie, aby sme najhoršie dôsledky zmiernili a...

Pripravujeme konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021

Pripravujeme konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021

 • 01.07.2021 12:29

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia plánujú medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje...

Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY

Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY

 • 02.07.2021 10:12

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na Informačný deň ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY, ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj...

SAŽP oslavuje 28 rokov svojej existencie

SAŽP oslavuje 28 rokov svojej existencie

 • 01.07.2021 07:38

Slovenská agentúra životného prostredia bola zriadená Ministerstvom životného prostredia SR 1. júla 1993. Postupne sa plnením úloh a aktivít v oblasti ochrany a tvorby životného...

Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti

Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti

 • 30.06.2021 11:38

Už len necelé tri týždne majú mestá na Slovensku možnosť prihlásiť sa do súťaže Enviromesto 2021. Zaregistrovať sa môžu elektronicky na adrese enviromesto@sazp.sk, uzávierka...

Inšpirujte sa projektmi zlepšujúcimi kvalitu ovzdušia

Inšpirujte sa projektmi zlepšujúcimi kvalitu ovzdušia

 • 28.06.2021 18:38

Pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrávajú dôležitú úlohu regionálne aj miestne samosprávy. SAŽP preto spolu s ďalšími partnermi projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia...

Hurá prázdniny

Hurá prázdniny

 • 28.06.2021 12:47

Tesne pred bránami letných prázdnin, v jedno horúce piatkové popoludnie, sme preverili schopnosti malých aj veľkých Bystričanov v triedení odpadu. Akcia Hurá prázdniny spojila 25. júna...

EKOKÓDEX vo finále

EKOKÓDEX vo finále

 • 28.06.2021 12:34

Zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená aj ísť svojmu okoliu príkladom uvedomelým správaním. Počas...

Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility

Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility

 • 23.06.2021 10:05

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na druhý zo série tohtoročných workshopov v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia k téme Plánovanie udržateľnej...

Odbor environmentálneho manažérstva a Regionálne centrum Bazilejského dohovoru menia svoje sídlo

Odbor environmentálneho manažérstva a Regionálne centrum Bazilejského dohovoru menia svoje sídlo

 • 22.06.2021 08:17

Na novej adrese, Martinská 49, Bratislava 821 05, ich nájdete od pondelka 28. júna 2021.

Stredisko praktickej environmentálnej výchovy SAŽP Dropie prejde revolučnou premenou

Stredisko praktickej environmentálnej výchovy SAŽP Dropie prejde revolučnou premenou

 • 16.06.2021 09:49

Environmentálna výchova a vzdelávanie má pevné miesto v štruktúre Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) prakticky od jej vzniku. Zažila fázy rozmachu a budovania siete...

Európsky týždeň mobility 2021 opätovne upriami pozornosť na udržateľnú dopravu

Európsky týždeň mobility 2021 opätovne upriami pozornosť na udržateľnú dopravu

 • 15.06.2021 21:22

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky prichádza s 20. ročníkom kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM)....

Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

 • 14.06.2021 10:45

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt pre skupinu produktov Izolačné materiály.

Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja

Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja

 • 14.06.2021 10:51

O príklady dobrej praxe pri zavádzaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa podelia zástupcovia samospráv na druhom zo série workshopov, ktorý sa bude konať 22. júna 2021.

Webinár otvorí tému Zelenej dohody a zeleného financovania na Slovensku

Webinár otvorí tému Zelenej dohody a zeleného financovania na Slovensku

 • 14.06.2021 10:54

Zaujíma vás čo je cieľom Zelenej dohody, aké prínosy môže mať napr. pre vašu firmu a aké sú možnosti udržateľného financovania? V tomto prípade vám Slovenská agentúra životného...

Slovensko má nový geopark

Slovensko má nový geopark

 • 07.06.2021 10:32

Slovenské jaskyne sú svetoznáme, ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto územia slúžia vo svete ako moderný nástroj cestovného ruchu a nového spôsobu využitia voľného času. Ich cieľom je...

SAŽP oslávi Svetový deň životného prostredia Slnovratom na Dunaji

SAŽP oslávi Svetový deň životného prostredia Slnovratom na Dunaji

 • 04.06.2021 06:59

Svetový deň životného prostredia je ustanovený na 5. júna. Tento dátum je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v...

Využívajme spoločne informačný nástroj na podporu zelenej transformácie Slovenska

Využívajme spoločne informačný nástroj na podporu zelenej transformácie Slovenska

 • 01.06.2021 14:29

Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IP ZH), prevádzkovaná SAŽP, ponúka každému z nás možnosť prispieť k naplneniu navrhovaných ambicióznych cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR,...

V národnej súťaži Enviromesto oceníme výnimočné slovenské mestá

V národnej súťaži Enviromesto oceníme výnimočné slovenské mestá

 • 02.06.2021 15:36

Mestá na Slovensku majú ambíciu rešpektovať životné prostredie a pre svojich občanov zabezpečiť vysokú kvalitu života. Aby sme podporili snahy o tieto ambície, Ministerstvo životného...

Začína sa Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030

Začína sa Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030

 • 02.06.2021 09:57

5. júna 2021 sa začína Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030, ktorej cieľom je predchádzanie a zastavenie degradácie ekosystémov ako aj ich uvedenie do pôvodného stavu.