ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Zmena klímy v mestských sídlach

Hotel Poľana, Námestie SNP 64/2, Zvolen

 

Moderátor: Ing. Dominika Stránska, Slovenská agentúra životného prostredia 

 16. máj 2023 (utorok)

10:00 - 09:30   Registrácia účastníkov

10:30 - 10:40   Otvorenie konferencie
                            Zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia

10:40 - 11:00   Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky
                             Bc. Tomáš Mičík, Slovenská agentúra životného prostredia

11:00 - 11:20    Mokrade - účinný nástroj na zmierňovanie dopadov zmeny klímy v mestských sídlach
                             Ing. Mária Garčárová, Slovenská agentúra životného prostredia

11:20 - 11:40    Vplyv klimatickej zmeny na biotu na Slovensku a v Európe
                             Mgr. Ján Kočíšek,  PhD., Slovenská agentúra životného prostredia

11:40 - 11:55    Hľadáme ENVIROMESTO 2023
                             Ing. Marcela Sláviková, Slovenská agentúra životného prostredia

11:55 - 12:30    Diskusia

12:30 - 13:30    Obed

13:30 - 13:50    Systematická tvorba dokumentov MÚSES
                               Ing. Gabriela Turňová, Ing. Rastislav Staník, Slovenská agentúra životného prostredia

13:50 - 14:10    Cena Slovenskej republiky za krajinu 2022
                               Ing. Marek Žiačik, Alexander Králik, Slovenská agentúra životného prostredia

14:10 - 14:30    Diskusia

17. máj 2023 (streda)

10:00 - 11:30    Exkurzia - Mestský park Lanice
                               
Ing. Miroslav Chudoba, Slovenská agentúra životného prostredia

 

 

 

 

Vytlačiť