Forma konferencie: Konferencia bude realizovaná hybridnou formou.

 

Konferenčné poplatky: Účasť na konferencii je bezplatná.

 

Doprava: Dopravu na miesto konania konferencie si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

 

Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracovávané a použité v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky.