Adaptačné a mitigačné opatrenia, adaptačné stratégie na zmenu klímy a akčné plány, publikácie

Adaptačné stratégie na zmenu klímy a akčné plány

- Pilotné riešenie horúčav na verejnom priestranstve Bratislava – Karlova Ves (pdf)
- Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy (pdf)
- Akčný plán adaptácie na zmenu klímy hlavného mesta SR Bratislavy 201 7 – 2020 (pdf)
- Možnosti adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v meste Kežmarok a okolí (pdf)
Stratégia adaptácie Mestskej časti Košice (pdf)
- Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pre Košický kraj (pdf)
- Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy (pdf)
- Adaptačná stratégia na zmenu klímy (využitie dažďovej vody) Zvolen (pdf)
- Stratégia adaptácie mesta Kežmarok na zmenu klímy so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok (pdf)
- Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (pdf)
- Spoločná adaptačná stratégia na dopady zmeny klímy v pilotnom území (okres Michalovce, Sobrance a Užhorod) (pdf)
- Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy obce Spišská Teplica (pdf)
- Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy - vlny horúčav (pdf)
Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (pdf)
Adaptační strategie na změnu klimatu pro Nový Bor (pdf)
Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu. (pdf)
Adaptační strategie na změnu klímy pro město Hlučín (pdf)
Adaptačná stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji (pdf)
Klimatický akčný plán Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2020-2030 (pdf)
- Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 -2030 (pdf)

Vytlačiť