COP6

Dňa 25. novembra 2020 sa uskutočnilo online formou COP6 ku KD. Viac informaácii nájdete v priloženom odkaze http://www.carpathianconvention.org/cop6/cop6.html

Kulaté stoly Karpatské úmluvy

Dňa 22.10. 2020 sa uskutočnil online meeting „Kulaté stoly Karpatské úmluvy“, ktorú organizovalo MŽP ČR. Pod týmto odkazom: https://drive.google.com/drive/folders/1yC-JIkAKhkpZLI5C6Dqr-SODY-beeINo?usp=sharing  nájdete  prezentácie.

Forum Carpaticum 2020

 

6th Forum Carpaticum – Linking the Environmental, Political and Societal Aspects for Carpathian Sustainability will take place 22-26 June 2020 in Brno, Czechia.

 

Šieste stretnutie Konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru (COP6)

Šieste stretnutie Konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru (COP6) sa uskutoční 14. - 16. septembra 2020 v poľskom Rzeszowe. Počas stretnutia Maďarsko odovzdá predsedníctvo Poľsku na obdobie troch rokov. Viacej informácii čoskoro.

Sekretariát Karpatského dohovoru

Stretnutie medzirezortnej komisie ku Karpatskému dohovoru

Stretnutie medzirezortnej komisie ku Karpatskému dohovoru sa uskutočnilo dňa 28.01.2020 v bývalej jedálni v budove MŽP SR , Nám. Ľ. Štúra 1, v Bratislave. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia rezortu životného prostredia, zástupcovia iných rezortov ako aj zástupcovia dalších inčtitúcii a organizácii.Program stretnutia:

1.Zhrnutie aktivít z roku 2019

2.Plán aktivít na rok 2020

3. Pripomienky k plánu stretnutí, záverom zasadnutia implementačného výboru, platforme pre cestovný ruch a memorandu o spolupráci s EUROMONTANA.

Stretnutie pracovnej skupiny pre lesy v rámci Karpatského dohovoru

V dňoch 27. a 28. júna 2019 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pre lesy. Prvý deň stretnutia sa uskutočnil v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene kde odzneli prezentácie o Karpatských lesoch od jednotlivých zástupcov krajín Karpatského dohovoru. Na druhý deň bola naplánovaná exkurzia v Čiernom Balogu. Exkurzia začala v Dobročskom pralese a pokračovala obhliadkou lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Zakončenie pracovného stretnutia prebehlo v priestoroch Odštepného závodu v Čiernom Balogu záverečnými prezentáciami zameranými  o trvalo udržateľnom obhospodarovaní Karpatských lesov.

Vytlačiť