Európska sieť vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu životného prostredia (EPA Network)

6.-7.4.2017 Rím, Taliansko - Diskusia o environmentálnych politikách a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja

6.-7.4.2017 Rím, Taliansko - Diskusia o environmentálnych politikách a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja

  • 03.07.2017 15:47

Európska sieť vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu životného prostredia (EPA Network)

Prehľad mítingov

Členstvo v EPA network

Brožúra o činnosti EPA network