Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. EMAS je spoľahlivým a efektívnym manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy EN ISO 14001 najmä:

  • v zhode s legislatívou životného prostredia, ktorej plnenie je garantované štátom;
  • v povinnom informovaní verejnosti prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia organizácie;
  • v zvýšenej angažovanosti zamestnancov

Podrobnejšie informácie nájdete na www.emas.sk

Alena Adamkovičová Ing.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
alena.adamkovicova@sazp.sk
0917 232344
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  
 
, ,
Vytlačiť