Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. EMAS je spoľahlivým a efektívnym manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy EN ISO 14001 najmä:

  • v zhode s legislatívou životného prostredia, ktorej plnenie je garantované štátom;
  • v povinnom informovaní verejnosti prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia organizácie;
  • v zvýšenej angažovanosti zamestnancov

Podrobnejšie informácie nájdete na www.emas.sk

Alena Adamkovičová Ing.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
alena.adamkovicova@sazp.sk
02 32131612, 0917 232344
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Karina Hederová Ing.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva 
karina.hederova@sazp.sk
02 321 31619, 0907 850099
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť