Zelený Merkúr 2020

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže „Zelený Merkúr“, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, najmä malých a stredných podnikov, ktoré rozvíjajú svoje  aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja bolo 3.marca 2020 na hrade Slovenská Ľupča. Stalo sa tak  počas verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory  Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá je  hlavným vyhlasovateľom súťaže. Jej partnermi sú Slovenská agentúra životného prostredia a Banskobystrický samosprávny kraj. 

Odborná hodnotiaca komisia, ktorej členmi boli okrem vyhlasovateľov a partnera  aj  zástupcovia Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, udelila

1. miesto spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s. r. o., ktorá  sa zaoberá vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie. Najvyššie ocenenie súťaže získala

  • za inováciu výrobkov s cieľom zlepšiť ich kvalitu a predĺžiť životnosť,
  • za ozelenenie výroby a prevádzky celej firmy,
  • za školiacu, poradenskú a propagačnú činnosť v oblasti aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

2. miesto  miestnej  firme Elektro Recycling, s. r. o., Slovenská Ľupča, ktorá sa zaoberá spracovaním elektroodpadov a prenosných batérií. Spoločnosť presvedčila hodnotiacu komisiu

  • spracovaním odpadov z elektrických a elektronických zariadení,
  • systémom zberu a odvozu elektroodpadu z územia celého Slovenska,
  • projektom materiálového zhodnocovania odpadov z plastov.

 3. miesto  spoločnosti TUBAPACK, a. s., Žiar nad Hronom,  ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a plnením hliníkových a laminátových túb a potlačou laminátových fólií. Ocenenie jej patrí za výrobu unikátnej tuby „Go Green!“, ktorá je spolu s uzáverom vyrobená zo 100 % recyklovaného hliníka.

 

Cieľom súťaže Zelený Merkúr  je  podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.  Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem sú rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, alebo ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu a  obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom je účasť v dobrovoľných schémach, ako sú Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, Environmentálne označovanie produktov, Environmentálne technológie a Zelené verejné obstarávanie. Prečo názov  „Zelený Merkúr“? Merkúr bol starorímsky boh obchodu a zisku. Prívlastok zelený súvisí so zameraním súťaže na udržateľnejší rozvoj spoločnosti a využívanie princípov obehového hospodárstva.

Vytlačiť