Overovanie environmentálnych vyhlásení

SAŽP, Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru  v Bratislave vykonáva overenie environmentálnych vyhlásení na základe podanej ŽIADOSTI a vydáva certifikát SAŽP. 

Environmentálne vyhlásenia -  vlastné vyhlásenia tvrdení o environmentálnych vlastnostiach produktov (výrobkov a služieb) sú formulované výrobcami, dovozcami, distribútormi, maloobchodníkmi, poskytovateľmi služieb, ktorí  môžu mať prospech z daných tvrdení a ktorí majú záujem zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v prípade, keď nie sú vytvorené environmentálne kritéria v rámci národnej alebo európskej schémy označovania (Oznámenia MŽP SR, Rozhodnutia EK) pre požadovanú skupinu produktov.  Používanie overených vlastných environmentálnych vyhlásení, ktoré poukazujú na environmentálne aspekty produktov, podporuje dopyt po produktoch s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

 

Ďalšie potrebné informácie získate  TU 

Vytlačiť