Platné národné kritériá - Register oznámení MŽP SR

Skupina produktov Oznámenie MŽP SR Platnosť oznámenia

Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy

Solid generous biomass fuels

1/20 10/2020 - 10/2023

Drôtokamenné konštrukcie   

Wire stone constructions

1/21  3/2021 - 3/2024

Prostriedky na zimnú údržbu

Winter maintenance products

2/21 7/2021-7/2024

 Izolačné materiály

 Insulating products

3/21 12/2021-12/2024

Sorpčné materiály 

Sorption materials 

1/22

9/2022-9/2025

Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy 

Solid biomass combustion installations

2/22 9/2022-9/2025

Cementy 

Cements 

3/22 12/2022-12/2025

Platné európske kritériá - Register rozhodnutí EK

SKUPINA PRODUKTOV

ČÍSLO ROZHODNUTIA EK

PLATNOSŤ ROZHODNUTIA EK

Čistiace prostriedky na tvrdé povrchy

Hard Surface Cleaning Products

 

2017/1217/EÚ

26.6.2023

Detergenty určené do umývačiek riadu

Detergents for Dishwashers

 

2017/1216/EÚ

26.6.2023

Detergenty na ručné umývanie riadu

Hand Dishwashing Detergents

 

2017/1214/EÚ

26.6.2023

Pracie prostriedky

Laundry Detergents

 

2017/1218/EÚ

26.6.2023

Detergenty do umývačiek riadu používaných v priemysle a vo verejných zariadeniach
Industrial and Institutional Dishwasher Detergents

 

2017/1215/EÚ

26.6.2023

Pracie prostriedky na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach
Industrial and Institutional Laundry Detergents

2017/1219/EÚ

26.6.2023

Interiérové upratovacie služby
Indoor Cleaning Services

 

 2018/680/EÚ 3.5.2023

Televízory
Televisions

  Kritériá boli začlenené
do rozhodnutia EK č. 2020/1804/EÚ
pre Elektronické displeje (Elektronic displays)

Elektronické displeje
Elektronic displays

2020/1804/EÚ

31.12.2028

Pestovateľské substráty a pôdne kondicionéry 
Growing media and Soil Improvers 

2022/1244/EÚ 31.12.2030

Novinový papier
Newsprint Paper

  Kritériá boli začlenené
do rozhodnutia EK č. 2019/70/EÚ pre
Grafický papier a tissue papier a výrobky
z tissue papiera (Graphic Paper, Tissue paper, and Tissue products)

Grafický papier a tissue papier a výrobky z tissue papiera
Graphic Paper, Tissue paper, and Tissue products

2019/70/EÚ 31.12.2024

Potlačený papier, kancelársky papier a papierové tašky
Printed Paper, Stationery Paper, Paper Carrier Bag Products

2020/1803/EÚ 31.12.2028

Spracované papierenské výrobky
Converted Paper

  Kritériá boli začlenené do rozhodnutia EK č. 2020/1803/EÚ pre Potlačený papier, kancelársky papier a papierové tašky (Printed Paper, Stationary Paper, Paper Carrier Bag Products)

Posteľné matrace
Bed Mattresses

2014/391/EÚ  31.12.2026

Nábytok
Furniture

2016/1332/EÚ  31.12.2026

Tuhé krytiny
Hard Covering Products

2021/476/EÚ 31.12.2028

Podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu
Wood-, cork- and bamboo- based floor coverings

2017/176/EÚ Platnosť predĺžená do 31.12.2026

Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky
Paints and Varnishes

2021/312/EÚ  31.12.2025

Textilné výrobky
Textile products

2014/350/EÚ  31.12.2025

Obuv
Footwear

2016/1349/EÚ  31.12.2025

Turistické ubytovacie zariadenia
Tourist Accommodation

2017/175/EÚ 30.6.2025

Mazivá
Lubricants

2018/1702/EÚ 31.12.2024

Výrobky na starostlivosť o zvieratá
Animal Care Products

2021/1870/EÚ 31.12.2027

Kozmetické výrobky

Cosmetic Products

2021/1807/EÚ 31.12.2027

Zmývateľné kozmetické výrobky
Rinse-off Cosmetic Products

2014/893/EÚ Kritériá boli začlenené do rozhodnutia EK č. 2021/1807/EÚ pre Kozmetické výrobky a výrobky na starostlivosť o zvieratá (Cosmetic products and Animal care products)

Absorpčné hygienické výrobky
Absorbent Hygiene Products

2014/763/EÚ  31.12.2023

Zdroj: SAŽP - OEM

Znenie rozhodnutí EK pre jednotlivé skupiny produktov nájdete na http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Národné kritériá v riešení - Návrhy osobitných podmienok

  Návrhy osobitných podmienok v riešení/revízii

 Skupina produktov

Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy

Vytlačiť