Platné národné kritériá- Register oznámení MŽP SR

Skupina produktov Oznámenie MŽP SR Platnosť oznámenia

Betónové strešné krytiny   

Concrete Roofing Tiles  

3/19 08/2019 - 08/2022

Cementy

Cements

02/19 07/2019 - 07/2022

Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy

Solid generous biomass fuels

1/20 10/2020 - 10/2023

Drôtokamenné konštrukcie   

Wire stone constructions

1/21  3/2021 - 3/2024

Prostriedky na zimnú údržbu

Winter maintenance products

2/21 07/2021-07/2024

 Izolačné materiály

 Insulating products

 

3/21 12/2021-12/2024

 

Platné európske kritériá- Register rozhodnutí EK

SKUPINA PRODUKTOV

ČÍSLO ROZHODNUTIA EK

PLATNOSŤ ROZHODNUTIA EK

Čistiace prostriedky na tvrdé povrchy

Hard Surface Cleaning Products

 

2017/1217/EÚ

26.06.2023

Detergenty určené do umývačiek riadu

Detergents for Dishwashers

 

2017/1216/EÚ

26.06.2023

Detergenty na ručné umývanie riadu

Hand Dishwashing Detergents

 

2017/1214/EÚ

26.06.2023

Pracie prostriedky

Laundry Detergents

 

2017/1218/EÚ

26.06.2023

Zmývateľné kozmetické výrobky

Rinse-off Cosmetic Products

 

2014/893/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2021

Absorpčné hygienické výrobky

Absorbent Hygiene Products

 

2014/763/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2022

Televízory

Televisions

 

  Kritériá boli začlenené do rozhodnutia EK č. 2020/1804/EÚ pre Elektornické displeje (Elektronic displays)

Elektronické displeje

Elektronic displays

 2020/1804/EÚ  31.12.2028

Pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč

Growing media ,Soil Improvers and Mulch

 

2015/2099/EÚ

30.6.2022

Novinový papier

Newsprint Paper

   Kritériá boli začlenené do rozhodnutia EK č. 2019/70/EÚ pre Grafický papier a tissue papier a výrobky z tissue papiera (Graphic Paper, Tissue paper, and Tissue products)

Grafický papier a tissue papier a výrobky z tissue papiera

Graphic Paper, Tissue paper, and Tissue products

 

2019/70/EÚ

31.12.2024

Posteľné matrace

Bed Mattresses

 

2014/391/EÚ

Platnosť predĺžená do 28.07.2022

Tuhé krytiny

Hard Covering Products

 

2021/476/EÚ

31.12.2028

Podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu

Wood-, cork- and bamboo- based floor coverings

 

2017/176/EÚ

26.01.2023

Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky

Paints and Varnishes

 

2014/312/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2022

Textilné výrobky

Textile products

 

2014/350/EÚ

Platnosť predĺžená

do 31.12.2025

Obuv

Footwear

 

2016/1349/EÚ

Platnosť predĺžená

do 31.12.2025

Turistické ubytovacie zariadenia

Tourist Accommodation

 

2017/175/EÚ

30.06.2025

Mazivá

Lubricants

 

2018/1702/EÚ

 31.12.2024

Nábytok

Furniture

 

2016/1332/EÚ

28.07.2022

Detergenty do umývačiek riadu používaných v priemysle a vo verejných zariadeniach

Industrial and Institutional Automatic Dishwasher Detergents

 

2017/1215/EÚ

26.06.2023

Pracie prostriedky na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach

Industrial and Institutional Laundry Detergents

 

2017/1219/EÚ

26.06.2023

Interierové upratovacie služby

Indoor Cleaning Services

2018/680/EÚ

03.05.2023

Potlačený papier

Printed Paper

  Kritériá boli začlenené do rozhodnutia EK č. 2020/1803/EÚ pre Potlačený papier, kancelársky papier a papierové tašky(Printed Paper, Stationary Paper, Paper Carrier Bag Products)

Spracované papierenské výrobky

Converted Paper

 

 

Kritériá boli začlenené do rozhodnutia EK č. 2020/1803/EÚ pre Potlačený papier, kancelársky papier a papierové tašky(Printed Paper, Stationary Paper, Paper Carrier Bag Products)

Potlačený papier, kancelársky papier a papierové tašky

Printed Paper, Stationery Paper, Paper Carrier Bag Products

2020/1803/EÚ

31.12.2028

Výrobky na starostlivosť o zvieratá

Animal Care Products

2021/1870/EÚ

31. 12. 2027

Kozmetické výrobky

Cosmetic Products

 2021/1807/EÚ 31. 12. 2027 

Zdroj: SAŽP - SE - OEMBD

Znenie rozhodnutí EK pre jednotlivé skupiny produktov nájdete na http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

 

Národné kritériá v riešení- Návrhy osobitných podmienok

  Návrhy osobitných podmienok v riešení /revízii 

 Skupina produktov
Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy
Sorpčné materiály
Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich
Cementy
Vytlačiť