Platné národné kritériá- Register oznámení MŽP SR

Skupina produktov Oznámenie MŽP SR Platnosť oznámenia

Plynové infražiariče

Gas infra-red heaters

1/18 06/2018- 06/2021

Okná a vonkajšie dvere

Windows and exterior doors

2/18 09/20018-09/2021

Izolačné materiály

Insulation materials

3/18 09/2018-09/2021

Sorpčné materiály
Sorbents

4/18  10/2018- 10/2021

Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich
Biodegradable plastic materials and products of them

 1/19  02/2019- 02/2022

Cementy

Cements

2/19   07/2019 - 07/2022

Betónové strešné krytiny   

Concrete Roofing Tiles  

3/19 08/2019 - 08/2022

Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy

Solid generous biomass fuels

1/20 10/2020 - 10/2023

Drôtokamenné konštrukcie   

Wire stone constructions

1/21  3/2021 - 3/2024

 

Platné európske kritériá- Register rozhodnutí EK

SKUPINA PRODUKTOV

ČÍSLO ROZHODNUTIA EK

PLATNOSŤ ROZHODNUTIA EK

Čistiace prostriedky na tvrdé povrchy
(Hard Surface Cleaning Products)

 

2017/1217/EÚ

26.06.2023

Detergenty určené do umývačiek riadu
(Detergents for Dishwashers)

 

2017/1216/EÚ

26.06.2023

Detergenty na ručné umývanie riadu
(Hand Dishwashing Detergents)

 

2017/1214/EÚ

26.06.2023

Pracie prostriedky
(Laundry Detergents)

 

2017/1218/EÚ

26.06.2023

Zmývateľné kozmetické výrobky

(Rinse-off Cosmetic Products)

 

2014/893/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2021

Absorpčné hygienické výrobky

(Absorbent Hygiene Products)

 

2014/763/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2022

Televízory
(Televisions)

 

2009/300/ES

Platnosť predĺžená do
26.11.2021

Pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč
(Growing media ,Soil Improvers and Mulch)

 

2015/2099/EÚ

30.6.2022

Grafický papier a tissue papier a výrobky z tissue papiera (Graphic Paper, Tissue paper, and Tissue products)

 

2019/70/EÚ

31.12.2024

Posteľné matrace
(Bed Mattresses)

 

2014/391/EÚ

Platnosť predĺžená do 28.07.2022

Tuhé krytiny
(Hard Coverings)

 

2009/607/ES

Platnosť predĺžená do
30.06.2021

Podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu
(Wood-, cork- and bamboo- based floor coverings)

 

2017/176/EÚ

26.01.2023

Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky

(Paints and Varnishes)

 

2014/312/EÚ

Platnosť predĺžená do 31.12.2022

Textilné výrobky
(Textiles)

 

2014/350/EÚ

25.12.2023

Obuv
(Footwear)

 

2016/1349/EÚ

05.08.2022

Turistické ubytovacie zariadenia
(Tourist Accommodation Services)

 

2017/175/EÚ

26.01.2022

Mazivá
(Lubricants)

 

2018/1702/EÚ

 31.12.2024

Nábytok
(Furniture)

 

2016/1332/EÚ

28.07.2022

Novinový papier

(Newsprint Paper)

 

 

Kritériá boli začlenené do rozhodnutia EK č. 2019/70/EÚ pre Grafický papier a tissue papier a výrobky z tissue papiera (Graphic Paper, Tissue paper, and Tissue products)

Potlačený papier

(Printed Paper)

 

2012/481/EÚ

Platnosť predĺžená do
26.05.2022

Detergenty do umývačiek riadu používaných v priemysle a vo verejných zariadeniach

(Industrial and Institutional Automatic Dishwasher Detergents)

 

2017/1215/EÚ

26.06.2023

Pracie prostriedky na použitie v priemysle a vo verejných zariadeniach
(Industrial and Institutional Laundry Detergents)

 

2017/1219/EÚ

26.06.2023

Spracované papierenské výrobky

(Converted Paper)

 

2014/256/EÚ

Platnosť predĺžená do
26.05.2022

Interiérové upratovacie služby

(Indoor Cleaning Services)

2018/680/EU

03.05.2023

Potlačený papier, kancelársky papier a papierové tašky

(Printed Paper, Stationery Paper, Paper Carrier Bag Products)

2020/1803/EÚ

31.12.2028

Elektronické displeje

(Electronic Displays)

2020/1804/EÚ

31.12.2028

Zdroj: SAŽP - SE - OEMBD

Znenie rozhodnutí EK pre jednotlivé skupiny produktov nájdete na http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

 

Národné kritériá v riešení- Návrhy osobitných podmienok

  Návrhy osobitných podmienok v riešení /revízii 

 skupina produktov
Prostriedky na zimnú údržbu
Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy
Vytlačiť