Energetické technológie

Energetický systém Li-Mithra, inovatívna technológia vytvorená spoločnosťou Li-Mithra poskytuje tepelnú energiu na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, s požadovaným tepelným výstupom.

Technológia sa skladá zo špecifického tepelného čerpadla, ktoré využíva hybridný solárny panel ako zdroj energie. Hybridný panel je štandardný fotovoltaický panel vybavený absorbérom umiestneným na zadnej strane, držaný špeciálnou mechanickou pružinou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele.

Spojenie tepelného čerpadla s hybridným panelom poskytuje chladenie fotovoltaického panelu a zvýšenie teploty prenosovej kvapaliny zdroja na dosiahnutie obrovského zvýšenia účinnosti systému (COP).

Vyhlásenie o overení

Elektronický aktívny ventil s kontrolným softvérovým ekosystémom, nový systém SmartCIM sa zameriava na premenu ventilov na distribúciu vody z jednoduchých mechanizmov,  v distribučných  Systémoch kúrenia, ventilácie  a chladenia (HVAC), do inteligentných aktívnych uzlov,  ktoré dokážu s veľkou presnosťou riadiť cez ne pretekajúce množstvá a spolupracujú s inými súčasťami systému takým spôsobom, aby dodali presné množstvo tepla/chladenia v každej obsluhovanej zóne s minimálnym množstvom vody a stratami. Stručne povedané, inteligentné ventily musia umožniť inteligentné a energeticky účinné manipulácie v systémoch HVAC.

Nová technológia ventilu je založená na integrácii senzorov/mechanizmov a má funkcie IoT (Internet of Things). Softvérový ekosystém robí ventil prevádzkyschopným aj s inými hydraulickými komponentmi, umožňuje bezproblémové zavedenie pokročilých ovládacích prvkov, monitorovanie a spätnú väzbu od používateľov pomocou  mobilných zariadení a internetu. SmartCIM patrí medzi prvé ventily s funkciami IoT (Internet of Things), vrátane spätnej väzby z monitorovania a používania mobilných zariadení. Výhody pri aplikácii sú značné, najmä z hľadiska úspory energie.

Vyhlásenie o overení

PVStop je čierny rozstrekovateľný/ zvinuteľný/ natierateľný polymér na báze vody. Aplikácia PVStop na fotovoltaické moduly zamedzí preniknutiu svetelného žiarenia na FV články, čím sa zníži schopnosť FV systému generovať elektrickú energiu. Tým sa zníži riziko úrazu elektrickým prúdom - priamym alebo nepriamym kontaktom s FV modulmi.

Vyhlásenie o overení

 

Mixážna nádrž, nádrž na horúcu vodu ktorá využíva nový rozptyľovač vstupov a schému rohových vykurovacích prvkov na  zvýšenie využitia skladovanej vody v nádrži, ako horúcej vody pre domácnosť. Vstupné usporiadanie znižuje zmiešavanie z dôvodu zvýšenia množstva horúcej vody, ktorá sa môže obnoviť z daného predhriateho objemu nádrže.

Vyhlásenie o overení

Indukčný systém AgriLamp ™ (ALIS ™) je bezkontaktná technológia napájania, ktorá umožňuje, aby LED žiarovky boli jednoducho pripnuté ku káblu a svietili. Výrobok poskytuje svetlo, ktoré je oveľa lepšie prispôsobené chovu hydiny než tradičné systémy. Jeho svetelné spektrum bolo upravené tak, aby vyžarovalo kratšie vlnové dĺžky - viac modrých tónov - čo hydine viac vyhovuje. Osvetľovací systém (pozostávajúci z napájacej osi a 60 svietidiel) má svetelnú účinnosť 65 lm/W a je schopný dodať 25 luxov na plochu 110m x 12m,  účinnosť je  > 0,95.

Vyhlásenie o overení

COGEN'AIR - Solárne panely s kombinovanou FV a výrobou tepla, Hybridný solárny panel COGEN'AIR vyrába teplo a elektrickú energiu. Spojenie vzduchotesného krytu s výmenníkom tepla na zadnej strane štandardného fotovoltaického panelu umožňuje obnoviť teplo zo slnka, ale aj zvýšiť elektrickú fotovoltickú účinnosť chladením panelov. COGEN'AIR využíva prúd vzduchu na vykurovanie miestnosti alebo na sušenie materiálov. V štandardných podmienkach jeden panel COGEN'AIR s rozmerom 1,65m2 vyrába 250 W elektrickej energie a 744 W tepla. Vďaka extrakcii tepla je modul chladený, čo zvyšuje produkciu elektrickej energie o 9,8%. COGEN'AIR plne využíva energiu dodávanú slnkom.

Vyhlásenie o overení

Vytlačiť