Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Podporované aktivity:

  • Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež,
  • Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť,
  • Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov.

Prijímateľmi, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu, sú mimovládne organizácie:

  • Občianske združenia,
  • Záujmové združenia právnických osôb,
  • Nadácie,
  • Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

 

Viac informácií o Zelenom vzdelávacom fonde nájdete na webovom sídle fondu www.zelenyvzdelavacifond.sk.

 

Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
riaditeľ sekcie environmentalistiky, tajomník ZVF 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374198, 0915 749660
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Eva Bendíková RNDr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
eva.bendikova@sazp.sk
048 4374185, 0905 668508
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Adriana Svitaňová Krajčíová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177, 0907 824146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť