Hypericum

Pohybovo-vedomostná envirosúťaž.

Poslanie súťaže

Upriamenie pozornosti žiakov na svoj rodný kraj, aby už od svojej mladosti obdivovali, spoznávali a ľúbili svoju domovinu. Názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum, čiže liečivej rastliny ľubovník.

Zameranie

Poznávanie prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva regiónov Slovenska.

Cieľová skupina

Žiaci II. stupňa základných škôl.

Aktuálne v školskom roku 2020/2021

Termín súťaže sa z dôvodu protipandemických opatrení v SEV Dropie predbežne presunul na máj 2021. Presný termín bude oznámený záujemcom v dostatočnom predstihu .

» Viac informácií: dropie.sazp.sk/

Katarína Vajliková Ing.
vedúca SEV Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Lilla Szabóová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, SEV Dropie 
lilla.szaboova@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť