Hry v prírode do vrecka

Lesný, lúčny a vodný ekosystém. Súbor 37 jednoduchých hier a cvičení v prírode zameraných na jednotlivé ekosystémy. Hry sú doplnené názornými a vtipnými ilustráciami. Vhodné na oddychové aj terénne vychádzky v škole, v rámci krúžkovej činnosti, prípadne s rodinou.

Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Život na jednej planéte

Hracie karty protikladov. Priestorové pexeso zložené z 36 hracích kariet. Dvojice protikladov vznikajú z kariet, ktorých obrázky sa viažu k rovnakej téme a sú označené rovnakým slovom a symbolom. Zábavná hra, ktorá môže slúžiť ako učebná pomôcka pri výučbe trvalo udržateľného rozvoja a globálnych problémov ľudstva.

Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky
Rok: 2011
Distribúcia: nedostupné

Európsky významné rastliny na Slovensku

Pexeso. Súbor kariet zameraných na poznávanie rastlinných druhov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000. Hra sa skladá zo 64 kariet, ktoré sú rozdelené do 32 dvojíc.


Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky, široká verejnosť
Rok: 2009
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Európsky významné živočíchy na Slovensku

Pexeso. Súbor kariet zameraných na poznávanie živočíšnych druhov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000. Hra sa skladá zo 64 kariet, ktoré sú rozdelené do 32 dvojíc.


Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky, široká verejnosť
Rok: 2009
Distribúcia: nedostupné

Rastliny NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie rastlinných druhov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.


 
Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky, široká verejnosť
Rok: 2008
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Bezstavovce NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie bezstavovcov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.


 
Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky, široká verejnosť
Rok: 2008
Distribúcia: nedostupné

Stavovce NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie stavovcov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.


 
Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky, široká verejnosť
Rok: 2008
Distribúcia: nedostupné
Vytlačiť