Vykroč s nami na zelenú

je slogan koncepcie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorú si SAŽP vypracovala pre interné potreby na nastávajúce roky novej dekády.

Týmto vyhlásením chceme demonštrovať náš vnútorný záujem o vykročenie na cestu zmeny, cestu vlastného príkladu a angažovanosti. Zároveň pozývame všetkých, aby sa pridali a spravili svoj „malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo“.

Koncepcia reaguje  na svet v ére zmeny. Vznikla z vnútornej potreby samotných zamestnancov pracovať na sebe, zlepšovať fungovanie a poskytovať kvalitnú environmentálnu výchovu. Lebo keď nie sme súčasťou riešení, stávame sa súčasťou problému.

Obsahuje stanovenie vízie 2030, strategického cieľa, kľúčové témy, cieľové skupiny, prioritné oblasti, opatrenia a aktivity na dosiahnutie cieľov, podrobné východiskové analýzy.

fotogaléria
Vytlačiť