Zatoč s odpadom

Online kampaň zameraná na predchádzanie vzniku odpadu.

Edukačný cieľ

Naštartovať pozitívne zmeny v spoločnosti a poukázať na spôsoby ako zatočiť s odpadom.

Zameranie

Kampaň obsahuje 10 mesiacov, 10 výziev a 10 krát odpad na rôzne spôsoby.

Cieľová skupina

verejnosť, školy

Aktuálne v školskom roku 2021/2022

Kampaň prebieha online od 1. septembra 2021 do 30. júna 2022. Zapojiť sa môže každý v priebehu celého trvania kampane.

» Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
 
, ,
Vytlačiť