Enviróza

Školský program a outdoorová hra o environmentálnych záťažiach.

Edukačný cieľ

Hľadanie, určovanie, získavanie a šírenie informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku prispieva k zvyšovaniu povedomia o rizikách a dôležitosti riešenia tohto problému. Program prebieha vo formáte outdoorovej hry prostredníctvom webového portálu.

Cieľová skupina

Základné a stredné školy.

Aktuálne v školskom roku 2022/2023

Tento ročník bude prebiehať formou sprievodnej súťaže Fotozáťaž, ktorá bude spustená v septembri 2022.

» Viac informácií: www.enviroza.sk

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Bačkorová RNDr., PhD.
Vedúca odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.backorova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť