Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
 
Tel. č.: +421 - 48 - 437 41 11
Fax: +421 - 48 - 423 04 09
 
E-mail: sazp@sazp.sk
Vytlačiť