Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Matej Kerestúr Ing.
generálny riaditeľ 
generalnyriaditel@sazp.sk
0908 919 522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie 1.7.2023

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca generálneho riaditeľa

Kristína Korčeková MSc.
zástupkyňa generálneho riaditeľa, poverená zastupovaním riaditeľa SPO 
kristina.korcekova@sazp.sk
0907 858655
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Zástupca pre komunikáciu

Michaela Pšenáková Mgr.
zástupkyňa pre komunikáciu 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

Riaditeľ sekcie environmentalistiky

Timotej Brenkus RNDr.
riaditeľ sekcie environmentalistiky 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374180, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Sekretariát:

Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP

Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie fondov Európskej únie

Michal Imlej JUDr.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
michal.imlej@sazp.sk
0907 739 888
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:

Kancelária riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky

Jana Krajčová Ing.
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky

Marek Hubáček Ing.
vedúci odboru, poverený riadením sekcie environmentálnej informatiky 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 • daniela.kolekova@sazp.sk
 • Tel.: 0850 221 715, +421 2 2211 7715

  Riaditeľ sekcie plánu obnovy

  Kristína Korčeková MSc.
  zástupkyňa generálneho riaditeľa, poverená zastupovaním riaditeľa SPO 
  kristina.korcekova@sazp.sk
  0907 858655
  Rožňavská 24, Bratislava, 821 04

  Sekretariát:

  Sekcia plánu obnovy, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava

 • katarina.bilcikova@sazp.sk 
 • Tel.: 0850 221 715, +421 2 2211 7715
Vytlačiť