Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ 
generalnyriaditel@sazp.sk
048 4374110, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie 10.3.2021

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca generálneho riaditeľa

Alexandra Machanová Mgr.
zástupkyňa generálneho riaditeľa 
alexandra.machanova@sazp.sk
048 4374111
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Zástupca pre komunikáciu

Michaela Pšenáková Mgr.
zástupkyňa pre komunikáciu 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

Riaditeľ sekcie environmentalistiky

Timotej Brenkus RNDr.
riaditeľ sekcie environmentalistiky 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374180, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Sekretariát:

Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP

Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie fondov Európskej únie

Peter Mrázik Mgr. PhD.
riaditeľ SFEÚ 
peter.mrazik@sazp.sk
0906 314100
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:

Kancelária riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky

Jana Krajčová Ing.
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky

Rudolf Navrátil Ing.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 • daniela.kolekova@sazp.sk
 • Tel.: +421 48 4374 111, +421 48 4374 120

  Riaditeľ sekcie plánu obnovy

  Martin Kianička Ing.
  riaditeľ sekcie plánu obnovy 
  martin.kianicka@sazp.sk
  Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
  Sekcia plánu obnovy  

  Sekretariát:

  Sekcia plánu obnovy, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava

 • katarina.bilcikova@sazp.sk
Vytlačiť