Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ 
generalnyriaditel@sazp.sk
048 4374110, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie 10.3.2021

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca pre európske programy a projekty

Martin Minarovič Ing.
zástupca pre európske programy a projekty 
martin.minarovic@sazp.sk
0917 453327
Martinská 49, Bratislava, 821 05

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Zástupca pre prierezové činnosti

Alexandra Machanová Mgr.
zástupkyňa pre prierezové činnosti 
alexandra.machanova@sazp.sk
Martinská 49, Bratislava, 821 05

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Zástupca pre komunikáciu

Michaela Pšenáková Mgr.
zástupkyňa pre komunikáciu 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

Riaditeľ sekcie environmentalistiky

Timotej Brenkus RNDr.
riaditeľ sekcie environmentalistiky 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Sekretariát:

Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy

Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  

 Sekretariát:

Kancelária riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Riaditeľ sekcie fondov Európskej únie

Katarína Rochovská Ing.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
katarina.rochovska@sazp.sk
0906 314100
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:

Kancelária riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky

Jana Krajčová Ing.
riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124, 0917 540632
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky

Rudolf Navrátil Ing.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 • daniela.kolekova@sazp.sk
 • Tel.: +421 48 4374 111, +421 48 4374 120

  Riaditeľ sekcie plánu obnovy

  Matej Kerestúr Ing.
  riaditeľ sekcie plánu obnovy 
  matej.kerestur@sazp.sk
  0905 887177
  Martinská 49, Bratislava, 821 05
  Sekcia plánu obnovy  

  Sekretariát:

  Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
  975 90 Banská Bystrica

Vytlačiť