Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Michal Maco Mgr.
generálny riaditeľ 
generalnyriaditel@sazp.sk
048 4374110, 0907 858655
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

menovaný do funkcie 10.3.2021

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca generálneho riaditeľa

Martin Minarovič Ing.
zástupca GR 
martin.minarovic@sazp.sk
0917 453327
Martinská 49, 821 05, Bratislava, 821 05

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie environmentalistiky

Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
riaditeľ sekcie environmentalistiky, tajomník ZVF 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374198, 0915 749660
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Sekretariát:

Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy

Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  

 Sekretariát:

Kancelária riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

Riaditeľ sekcie fondov Európskej únie

Katarína Rochovská Ing.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
katarina.rochovska@sazp.sk
0906 314100
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:

Kancelária riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky

Viera Urdová Ing.
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky

Rudolf Navrátil Ing.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Vytlačiť