Veľká regionálna kancelária Žilina

Kontakty:

Ivan Gašpar Ing.
riaditeľ Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
ivan.gaspar@sazp.sk
0907 180136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Júlia Bodorová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
julia.bodorova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Barbora Kianičková Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
barbora.kianickova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Vrabcová PaedDr., PhD.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
veronika.vrabcova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Stanislav Stolárik Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
stanislav.stolarik@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrej Čvartinský Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
andrej.cvartinsky@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Monika Nociarová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
monika.nociarova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Denisa Cimlová Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
denisa.cimlova@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: