Veľká regionálna kancelária Žilina

Kontakty:

Ivan Gašpar Ing.
riaditeľ Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
ivan.gaspar@sazp.sk
0907 180136
, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Júlia Bodorová Ing.
Odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
julia.bodorova@sazp.sk
, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Barbora Kianičková Mgr.
Odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
barbora.kianickova@sazp.sk
, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Vrabcová PaedDr., PhD.
Odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
veronika.vrabcova@sazp.sk
, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Stanislav Stolárik Ing.
Odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina 
Veľká regionálna kancelária Žilina 
stanislav.solarik@sazp.sk
, Žilina, 010 01
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: