Veľká regionálna kancelária Košice

Kontakty:

Miriam Jurková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice, poverená zastupovaním riaditeľa 
Veľká regionálna kancelária Košice 
miriam.jurkova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Ľuboš Homza Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
lubos.homza@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Renáta Džoganíková Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
renata.dzoganikova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Norbert Štefan Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
norbert.stefan@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Lucia Balogová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
lucia.balogova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Martina Parihuzičová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
martina.parihuzicova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Slávka Hnátová
pomocný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice 
Veľká regionálna kancelária Košice 
slavka.hnatova@sazp.sk
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: