Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica

Kontakty:

Jana Teremová Ing.
riaditeľka Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
jana.teremova@sazp.sk
048 4374 257, 0915 595042
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Murínová Ing.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
andrea.murinova@sazp.sk
048 4374253
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Boháčiková Mgr.
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Banská Bystrica 
Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica 
andrea.bohacikova@sazp.sk
048 4374206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: