Sekcia sa organizačne člení na:

Kontakty:

Alexandra Machanová Mgr.
zástupkyňa generálneho riaditeľa, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie Plánu obnovy 
alexandra.machanova@sazp.sk
048 4374111
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Matej Kerestúr Ing.
odborný garant 
matej.kerestur@sazp.sk
0905 887177
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Kecsőová Mgr.
zástupkyňa riaditeľa sekcie plánu obnovy 
veronika.kecsoova@sazp.sk
0907 850154
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Lenka Balnová Ing.
asistentka riaditeľa sekcie plánu obnovy 
lenka.balnova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Bilčíková Mgr.
asistentka zástupcu riaditeľa sekcie plánu obnovy 
katarina.bilcikova@sazp.sk
0907 185493
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: