Poslaním sekcie je zabezpečiť plynulý priebeh realizácie programu obnovy rodinných domov na Slovensku z Plánu obnovy. Jej náplňou je stanovenie metodiky, nastavenie podmienok vyhlásenia výziev, prijímanie a vyhodnocovanie žiadostí, koordinácia regionálnych kancelárii a marketing. Do roku 2026 má za cieľ podporiť obnovu 30 000 rodinných domov na Slovensku.


Sekcia sa organizačne člení na:

Kontakty:

Martin Kianička Ing.
riaditeľ sekcie plánu obnovy 
martin.kianicka@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Matej Kerestúr Ing.
odborný garant 
matej.kerestur@sazp.sk
0905 887177
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Veronika Kecsőová Mgr.
zástupkyňa riaditeľa sekcie plánu obnovy 
veronika.kecsoova@sazp.sk
0907 850154
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Lenka Balnová Ing.
asistentka riaditeľa sekcie plánu obnovy 
lenka.balnova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Bilčíková Mgr.
asistentka zástupcu riaditeľa sekcie plánu obnovy 
katarina.bilcikova@sazp.sk
0907 185493
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: