Sekcia environmentálnej informatiky

Poskytuje služby v oblasti informačných technológií, spracovania a publikovania environmentálnych informácií, informačných (sieťových) služieb v rámci  SAŽP, organizácií v pôsobnosti MŽP SR a úradov životného prostredia. Zabezpečuje informatickú  podporu pre oblasť životného prostredia vyplývajúcu z národnej a európskej legislatívy. Spolupracuje s rezortnými organizáciami  pri identifikovaní a zbere environmentálnych údajov, budovaní informačných systémov a publikovaní informácií s pridanou hodnotou pre občanov i  verejný sektor. Integruje a harmonizuje toky environmentálnych údajov na národnej úrovni. Zodpovedá za dátovú štruktúru rezortu a jej bezkonfliktné prepojenie na štandardy vyplývajúce z legislatívy Európskej únie.

Svojimi odbornými kapacitami z oblasti GIS sa v rámci EÚ projektu Copernicus podieľa na úlohe Diaľkového prieskumu zeme spracovávaním satelitných snímok (družica Sentinel-2) a ich interpretácii za účelom monitorovania zmien krajinnej pokrývky (CLC) a vybraných tématických vrstiev snímaných s vysokým rozlíšením (HRL).

Dôležité sú aktivity zamerané na praktické realizovanie Koncepcie rozvoja informačných systémov v rezorte životného prostredia (KRIS) na roky 2014 - 2018 a budovanie Rezortného informačného systému.

Sekcia sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Rudolf Navrátil Ing.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  

 

Vytlačiť

Navigácia: