Oddelenie starostlivosti o sídla a regióny

Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestského životné prostredie 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Milan Hodas Ing.
špecialista na ekológiu a krajinné plánovanie 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921, 0905 887001
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Robert Robenek Ing.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Lamošová Ing.
špecialista na hodnotenie mestského životného prostredie 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lucia.lamosova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Erika Vrabcová RNDr.
odborný pracovník - environmentalista 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
erika.vrabcova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Mária Garčárová Ing.
špecialista na ekológiu a krajinné plánovanie 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Klemmová Gregušková Mgr.
špecialista na krajinnú ekológiu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
eva.klemmova@sazp.sk
041 5070918
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu regionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Rastislav Staník Ing.
odborný garant pre ÚSES 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
rastislav.stanik@sazp.sk
0917 425029
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Dominika Kaisová RNDr., PhD.
krajinný ekológ 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
dominika.kaisova@sazp.sk
041 5070917
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Michalková Ing.
projektový manažér 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lucia.michalkova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: