Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II.

Svetlana Dobrovičová Ing., PhD.
Vedúci oddelenia 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
svetlana.dobrovicova@sazp.sk
0906 314134, 0905 887286
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Závodský Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
miroslav.zavodsky@sazp.sk
0906 314124, 0905 942980
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Ulrichová Ing. arch.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
maria.ulrichova@sazp.sk
0906 314121, 0907 850133
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miriama Antalová Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
miriama.antalova@sazp.sk
0906 314005
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Ďanovský Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
matej.danovsky@sazp.sk
0906 314006, 0915 595182
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Pániková Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
zuzana.panikova@sazp.sk
0906 314165
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Candrák Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
michal.candrak@sazp.sk
0906 314029
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Zatrochová Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
ivana.zatrochova@sazp.sk
0906 314176
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Richard Varga Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
richard.varga@sazp.sk
0906 314113
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Gebrlín Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
marian.gebrlin@sazp.sk
0906 314010, 0915 595199
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Petra Koleková Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II 
petra.kolekova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

 

Vytlačiť

Navigácia: