Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I.

Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I.

Jozef Halaška Ing.
Vedúci oddelenia 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
jozef.halaska@sazp.sk
0906 314175
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Svrček Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
miroslav.svrcek@sazp.sk
0906 314115
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Okoličányová PhDr., PhD.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.okolicanyova@sazp.sk
0906 314028
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Kočalková Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Traškyová Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
miroslava.traskyova@sazp.sk
0906 314174
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Fekete Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
tomas.fekete@sazp.sk
0906 314161
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Petrášová Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.petrasova@sazp.sk
0906 314015
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Majerová Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
michaela.majerova@sazp.sk
0906 314032
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Rudolf Gašparovič Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
rudolf.gasparovic@sazp.sk
0906 314147
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Sotáková Mgr.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
maria.sotakova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Barbara Porubčanová Mgr., PhD.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
barbara.porubcanova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Molnár Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
marek.molnar@sazp.sk
0906 314018
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martin Múdry Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
martin.mudry@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Barbora Štreérová Ing.
projektový manažér 
Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I 
barbora.streerova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vytlačiť

Navigácia: