Jana Paluchová Mgr.
vedúca oddelenia LIFE 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.paluchova@sazp.sk
048 4374 246, 0907 907189
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Imrich Fekete Mgr.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
imrich.fekete@sazp.sk
048 4374 243, 0907 823190
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Anna Bohers RNDr., PhD.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
anna.bohers@sazp.sk
048 4374 243, 0907 831733
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
František Luterančík Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 4374 241, 0907 824255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Nadežda Odnogová Ing.
manažér kvality ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
nadezda.odnogova@sazp.sk
0907 850154
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Jana Pavlíková Ing.
špecialista - kvalita ovzdušia 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.pavlikova@sazp.sk
048 4374 242, 0907 227024
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: