Oddelenie informačných nástrojov a reportingu

Renáta Grófová Ing.
vedúca oddelenia informačných nástrojov a reportingu 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178, 0905 887314
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Slavomíra Pachová Ing.PhD.
špecialista - odpadové hospodárstvo 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu 
slavomira.pachova@sazp.sk
048 4374 258
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: