Odbor riadenia projektov 2

Patrícia Čunderliková Ing.
Vedúca odboru riadenia projektov 2 
Odbor riadenia projektov 2 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129, 090 5944481
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Lenka Gubová Mgr.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí 
Odbor riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Boris Martinka Ing.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí 
Odbor riadenia projektov 2 
boris.martinka@sazp.sk
02 32131618, 0905 314429
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Luboš Michalov PhDr.
finančný manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lubos.michalov@sazp.sk
048 4374291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Sylvia Baslarová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
sylvia.baslarova@sazp.sk
048 4374238
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Andrea Györiová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
andrea.gyoriova@sazp.sk
048 4374263, 0917 453330
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Veronika Ištenešová Mgr.
administrátor projektového riadenia 
Odbor riadenia projektov 2 
veronika.istenesova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Vytlačiť

Navigácia: