Odbor riadenia projektov 1

Katarína Kolesárová Ing.
zástupca riaditeľa sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy/vedúci odboru riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.kolesarova@sazp.sk
0905 943884
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Daniela Slančíková DiS
manažér monitorovania NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374293, 0907 854204
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Monika Offertálerová Ing., PhD.
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
monika.offertalerova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Eva Tatarková
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
eva.tatarkova@sazp.sk
048 4374286
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Katarína Chabanová Ing.
Koordinátor HA 6 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.chabanova@sazp.sk
048 4374294
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Michaela Bencová Mgr. PhD.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
michaela.bencova@sazp.sk
0918 898050
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Andrea Hiklová Mgr.
kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
andrea.hiklova@sazp.sk
048 4374249
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Zuzana Urbanová Mgr. PhD.
Kontrolór HA 6 
Odbor riadenia projektov 1 
zuzana.urbanova@sazp.sk
048 4374136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Ľubomír Viglaš Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0917 510 271
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Marek Izsmán Mgr.
kontrolór HA1 
Odbor riadenia projektov 1 
marek.izsman@sazp.sk
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Dominika Mádelová Mgr.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
dominika.madelova@sazp.sk
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
František Valuška Ing.
projektový manažér NP6 
Odbor riadenia projektov 1 
frantisek.valuska@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Beáta Bednárová Mgr.
koordinátor HA5 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
beata.bednarova@sazp.sk
048 4374250
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Mariana Lukáčová Mgr.
koordinátor HA1 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
mariana.lukacova@sazp.sk
Martinská 49, Bratislava, 821 05
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Vytlačiť

Navigácia: