Odbor riadenia projektov 1

Adam Stano Ing.
riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy 
adam.stano@sazp.sk
0905 669212
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Katarína Kolesárová Ing.
vedúci odboru riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.kolesarova@sazp.sk
, ,
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Daniela Slančíková DiS
manažér monitorovania NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374293
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Alexandra Machanová Mgr.
koordinátor HA1 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
alexandra.machanova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Monika Offertálerová Ing., PhD.
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
monika.offertalerova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Eva Tatarková
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
eva.tatarkova@sazp.sk
048 4374286
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Katarína Chabanová Ing.
Koordinátor HA 6 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.chabanova@sazp.sk
048 4374294
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Michaela Bencová Mgr. PhD.
Kontrolór HA1 
Odbor riadenia projektov 1 
michaela.bencova@sazp.sk
02 32131625
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Žaneta Kubášová Ing.
Kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
zaneta.kubasova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Andrea Hiklová Mgr.
kontrolór HA3 
Odbor riadenia projektov 1 
andrea.hiklova@sazp.sk
048 4374254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Zuzana Urbanová Mgr. PhD.
Kontrolór HA 6 
Odbor riadenia projektov 1 
zuzana.urbanova@sazp.sk
048 4374136
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Alžbeta Gregušková
projektový manažér NP 6 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
alzbeta.greguskova@sazp.sk
0906 314004
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Ľubomír Viglaš Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0906 314143, 0917 510 271
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Lenka Balnová Ing.
projektový asistent NP3 
Odbor riadenia projektov 1 
lenka.balnova@sazp.sk
0918 835876
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Zuzana Ďuriančíková Ing.
koordinátor HA5 junior 
Odbor riadenia projektov 1 
zuzana.duriancikova@sazp.sk
048 4374245
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Vytlačiť

Navigácia: