Odbor má na starosti zabezpečenie prevádzky serverov, sieťových služieb a technickú podporu výpočtovej techniky a periférií užívateľov na SAŽP a vybrané sieťové služby partnerských organizácií v sieti ŽPNet.

V rámci prevádzky sietí, serverov a vnútorného servisu výpočtovej techniky a periférií zabezpečuje:

  • prevádzku a administráciu rezortnej počítačovej siete ŽPNet;
  • pripojenie do Internetu, prepojenie pracovísk a užívateľov SAŽP;
  • konfiguráciu, správu, prevádzku a monitoring sieťových zariadení v internej sieti SAŽP a ŽPNet;
  • prevádzku serverov zabezpečujúcich sieťové služby ako napríklad mail, ftp, internetové a intranetové stránky SAŽP, autorizačné a autentifikačné služby, diskové úložisko;
  • prevádzku serverov rezortných informačných systémov, ktorých návrh, vývoj a aktualizáciu zabezpečuje Odbor informačných systémov;
  • prevádzku serverov pre interné potreby SAŽP – ekonomický systém, dochádzkový systém, evidencia pošty, tlačový server, súborové servre, videokonferenčné služby;
  • prevádzku serverovne SAŽP, bezpečnosť informačných systémov na SAŽP vrátane fyzickej bezpečnosti;
  • inštaláciu OS a aplikácií, technickú podporu a riešenie problémov výpočtovej techniky SAŽP;
  • servis a opravy výpočtovej techniky a periférií.

 

Kontakty:

Marek Andel RNDr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky IT 
marek.andel@sazp.sk
048 4374234, 0907 722337
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daša Mikulášová Mgr.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
dasa.mikulasova@sazp.sk
048 4374139, 0905 293437
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ľuboš Balážovič Mgr. PhD.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
lubos.balazovic@sazp.sk
048 4374139, 0907 824254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Milan Antalík
IT technik 
Odbor prevádzky IT 
milan.antalik@sazp.sk
048 4374134, 0905 642291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martin Slivka Mgr.
IT technik 
Odbor prevádzky IT 
martin.slivka@sazp.sk
048 4374134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Atila Bohus Mgr.
IT technik 
Odbor prevádzky IT 
atila.bohus@sazp.sk
0906 314016, 0907 931497
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vytlačiť

Navigácia: