Kontakty:

Martin Minarovič Ing.
riaditeľ odboru metodiky 
Odbor metodiky 
martin.minarovic@sazp.sk
0917 453327
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Dziváková Ing.
metodik 1 
Odbor metodiky 
katarina.dzivakova@sazp.sk
0907 189557
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Filip Fiala Mgr.
právnik - metodik 
Odbor metodiky 
filip.fiala@sazp.sk
0907 199229
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Omar Temori Ing., PhD.
stavebný inžinier - energetik 1 
Odbor metodiky 
omar.temori@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Miroslava Guňovská Ing.
stavebný inžinier - energetik 2 
Odbor metodiky 
miroslava.gunovska@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Dana Hozová Ing.
metodik 2 
Odbor metodiky 
dana.hozova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  

 

Vytlačiť

Navigácia: