Kontakty:

Katarína Dziváková Ing.
poverená zastupovaním riaditeľa odboru, metodik 1 
Odbor metodiky 
katarina.dzivakova@sazp.sk
0907 189557
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Valéria Gregorová Ing., PhD.
metodik 3 
Odbor metodiky 
valeria.gregorova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Filip Fiala Mgr.
právnik - metodik 1 
Odbor metodiky 
filip.fiala@sazp.sk
0907 199229
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
František Majdlen Mgr.
právnik - metodik 2 
Odbor metodiky 
frantisek.majdlen@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Nikola Chovancová Mgr.
právnik - metodik 3 
Odbor metodiky 
nikola.chovancova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Mohammad Omar Temori Ing., PhD.
stavebný inžinier - energetik 1 
Odbor metodiky 
omar.temori@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: