Odbor metodiky a publicity

Kontakty:

Martin Minarovič Ing.
riaditeľ odboru metodiky a publicity 
Odbor metodiky a publicity 
martin.minarovic@sazp.sk
0917 453327
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Mariana Lukáčová Mgr.
koordinátor podporných činností 
Odbor metodiky a publicity 
mariana.lukacova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Renáta Gešvantnerová
manažér pre publicitu 
Odbor metodiky a publicity 
renata.gesvantnerova@sazp.sk
0915 595198
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Natália Horňáková Bc.
marketingový manažér 
Odbor metodiky a publicity 
natalia.hornakova@sazp.sk
0907 185892
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Dana Páterová Mgr.
marketingový manažér 2 
Odbor metodiky a publicity 
dana.paterova@sazp.sk
0907 183103
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Jana Babjaková Ing.
špecialista verejného obstarávania 
Odbor metodiky a publicity 
jana.babjakova@sazp.sk
048 4374182
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Katarína Dziváková Ing.
metodik 
Odbor metodiky a publicity 
katarina.dzivakova@sazp.sk
0907 189557
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Mohammad Omar Temori Ing., PhD.
stavebný inžinier - energetik 1 
Odbor metodiky a publicity 
omar.temori@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Miroslava Guňovská Ing.
stavebný inžinier - energetik 2 
Odbor metodiky a publicity 
miroslava.gunovska@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Filip Fiala Mgr.
právnik 
Odbor metodiky a publicity 
filip.fiala@sazp.sk
0907 199229
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: