Kontakty:

Natália Horňáková Bc.
riaditeľka odboru marketingu 
Odbor marketingu 
natalia.hornakova@sazp.sk
0907 185892
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Dana Páterová Mgr.
marketingový manažér 2 
Odbor marketingu 
dana.paterova@sazp.sk
0907 183103
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Mariana Lukáčová Mgr.
marketingový manažér 3 
Odbor marketingu 
mariana.lukacova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Renáta Gešvantnerová
manažér pre publicitu 
Odbor marketingu 
renata.gesvantnerova@sazp.sk
0915 595198
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Jana Babjaková Ing.
špecialista verejného obstarávania 
Odbor marketingu 
jana.babjakova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  

 

Vytlačiť

Navigácia: