Odbor krízového riadenia

Kontakty:

Daniela Navrátilová Ing.
riaditeľka odboru krízového riadenia 
Odbor krízového riadenia 
daniela.navratilova@sazp.sk
0918 835876
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Milan Pavlík Ing.
finančný kontrolór 
Odbor krízového riadenia 
milan.pavlik@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ivan Skokan Ing.
finančný manažér 1 
Odbor krízového riadenia 
ivan.skokan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Uhrinová
finančný manažér 3 
Odbor krízového riadenia 
zuzana.uhrinova@sazp.sk
048 4374127
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Lucia Cabanová Mgr.
personalista 
Odbor krízového riadenia 
lucia.cabanova@sazp.sk
048 4374140
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: