Odbor krízového riadenia

Kontakty:

Monika Deneva Ing.
riaditeľka odboru krízového riadenia 
Odbor krízového riadenia 
monika.deneva@sazp.sk
0907 185447
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Ivan Skokan Ing.
finančný manažér 1 
Odbor krízového riadenia 
ivan.skokan@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Zuzana Uhrinová
finančný manažér 3 
Odbor krízového riadenia 
zuzana.uhrinova@sazp.sk
048 4374127
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Lucia Cabanová Mgr.
personalista 
Odbor krízového riadenia 
lucia.cabanova@sazp.sk
048 4374140
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia plánu obnovy  
Dana Hozová Ing.
finančný manažér 2 
Odbor krízového riadenia 
dana.hozova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Michal Preisinger Mgr., MBA
IT business analyst 
Odbor krízového riadenia 
michal.preisinger@sazp.sk
0918 835876
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Matúš Skukálek
IT špecialista siete 
Odbor krízového riadenia 
matus.skukalek@sazp.sk
0907 185493
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: