Odbor koordinácie regionálnych pracovísk

Odbor sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Jaroslav Adamkovič Ing., PhD.
riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovísk 
Odbor koordinácie regionálnych pracovísk 
jaroslav.adamkovic@sazp.sk
0907 188287
Alžbetina 25, Košice, 040 01
Sekcia plánu obnovy  
Andrea Kaczová
koordinátor spracovania žiadostí 1 
Odbor koordinácie regionálnych pracovísk 
andrea.kaczova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  
Vytlačiť

Navigácia: