Odbor koordinácie regionálnych pracovísk

Odbor sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

 

Martin Kianička Ing.
riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovísk 
Odbor koordinácie regionálnych pracovísk 
martin.kianicka@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  

Vytlačiť

Navigácia: