Centrálna pobočka a podateľňa

Odbor sa organizačne člení na:

Kontakty:

Mariana Lukáčová Mgr.
riaditeľka Centrálnej pobočky a podateľne 
Centrálna pobočka a podateľna 
mariana.lukacova@sazp.sk
0907 192 718
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia plánu obnovy  

 

Vytlačiť

Navigácia: