Logo SAŽP

Používanie loga Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) je chránené autorským zákonom. Jeho použitie  je možné až po vzájomnej dohode a odsúhlasení s Odborom komunikácie a osvety SAŽP.

 Logá na stiahnutie:

    Na stiahnutie: .png, .eps


    Na stiahnutie: .png, .eps


     Na stiahnutie: .png, .eps


logo B   Na stiahnutie: .png, .eps


logo B EN   Na stiahnutie: .png, .eps


logo B sken   Na stiahnutie: .png, .eps


logo C   Na stiahnutie: .png, .eps


logo D   Na stiahnutie: .png, .eps

Vytlačiť