Názov projektu: Vzdelávacie ekocentrum pre oblasť klimatickej zmeny (Living Lab) v SEV Dropie

Climate change and environment education centre (Living Lab) in Dropie

EHP logo     štátny znak SR

Program: EEA Grants and Norway Grants

Stav projektu: v realizácii

Organizačná jednotka: SE/OEVVO

Dátum ukončenia: 14.6.2024

Aktuality:

https://www.sazp.sk/novinky/v-stredisku-environmentalnej-vychovy-sazp-dropie-vybudovali-studenti-dazdovu-zahradu.html

Cieľ:

Prebiehajúca klimatická zmena sa týka každého z nás. Preto je kľúčové dokázať problémy identifikovať a realizovať správne adaptačné a mitigačné opatrenia. A zároveň vzdelávať širokú cieľovú skupinu v problematike klimatickej zmeny. Cieľom projektu je vytvoriť ukážkové ekocentrum s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti. A keďže rovnako dôležitá ako forma je aj obsah, druhou nosnou aktivitou je vytvorenie programu Klimatickej výchovy pre materské až stredné školy, workshop pre študentov univerzít a praktický workshop pre kľúčové subjekty v krajine- samosprávy, poľnohospodárov,

Projekt Vzdelávacie ekocentrum pre oblasť klimatickej zmeny (Living Lab) v SEV Dropie  získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 200 000 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Cieľom projektu je:

Aktivity:

Work package 1: Living Lab – vonkajšie opatrenia

1.1: Implementácia adaptačných opatrení VODA – výstavba nádrže na zadržiavanie dažďovej vody a jej znovupoužitie pri splachovaní a polievaní; výstavba domovej a koreňovej čistiarne odpadových vôd

1.2 Realizácia ZELENÝCH adaptačných opatrení – výstavba dažďovej záhrady, interiérovej zelenej steny, zelenej strechy, vysádzanie stromov, realizácia sadbových úprav areálu a iné.

1.3: Implementácia adaptačných opatrení KOMUNIKÁCIE – chodníky, bezbariérový prístup k jazeru a parkovacie miesta vhodné pre ľudí so zníženou mobilitou  z rôznych druhov vodopriepustných povrchov

1.4: Realizácia mitigačných opatrení SOLÁRNA ENERGIA – výstavba osvetlenia areálu bez elektrosmogu, revitalizácia vodárne a výstavba záložného ostrovného solárneho systému, fotovoltaický stojan pre bicykle a autá – nabíjacie stanice

1.5: Realizácia mitigačných opatrení INFRAŠTRUKTÚRA -  výstavba vonkajších sociálnych zariadení – sanitárny kontajner, separačné edukačné kútiky, klimatické ihrisko pre deti a dospelých                                                                                              

Work package 2: Living Lab – vnútorné opatrenia

2.1: Realizácia projektovej dokumentácie pre Living Lab na uplatňovanie mitigačných a adaptačných opatrení

2.2: Realizácia Living Lab mitigačných a adaptačných opatrení (fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, použitie tradičných materiálov, inteligentné meracie systémy, rekuperácia) v interiéri.                                                                                                                                                                                              

Work package 3: Living Lab - mäkké opatrenia

3.1: 4_Youth Climate Change Living Lab – praktická realizácia najlepších/vybraných študentských prác adaptačných opatrení v rámci seminára pre študentov

3.2: Vzdelávací program klimatickej výchovy na adaptačné a mitigačné opatrenia pre zmenu klímy vrátane materských, základných a stredných škôl Climate Change Living Lab vypracovaných v spolupráci s nórskymi partnermi projektu – Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim, a ďaľšími externými odborníkmi/pracovníkmi; 

3.3: Metodická príručka pre školy Climate Change Living Lab – vypracovaná v spolupráci s nórskymi partnermi projektu - Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim, a ďalšími externými odborníkmi/pracovníkmi; 

3.4: Praktický sprievodca opatreniami Climate Change Living Lab pre kľúčové subjekty

3.6: Workshopy pre subjekty s rozhodovacími právomocami v obciach – Adaptačný plán pre zmenu klímy a prostriedkov k jeho propagácii

3.7: Interaktívna komunikácia Living Lab-u s návštevníkmi -popisy vonkajších a vnútorných opatrení Lving Lab-u.     

Výstupy:

Program s príručkou klimatickej výchovy Climate Change Living Lab

  • 2 workshopy
  • 7 ukážkových adaptačných a mitigačných opatrení v novom ekocentre
  • praktický sprievodca opatreniami Climate Change Living Lab pre kľúčové subjekty

Kontaktná osoba:

Sylvia Mezei Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
sylvia.mezei@sazp.sk
048 4374238
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP  

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk  alebo www.norwaygrants.sk .

Prílohy