Projekty EÚ

V tejto časti nášho portálu nájdete podrobnejšie informácie týkajúce sa projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov implementovaných SAŽP v programovom období 2014-2020.

Zelené obce Slovenska

Zelené obce Slovenska

Infoaktivity

Infoaktivity

H2ODNOTA JE VODA

H2ODNOTA JE VODA

ConnectGREEN

ConnectGREEN

Living Lab

Living Lab