Zmena termínu! Seminár zameraný na program Horizont 2020 k téme obehového hospodárstva

Zmena termínu! Seminár zameraný na program  Horizont 2020 k téme obehového hospodárstva

Slovenská agentúra životného prostredia vás ako spoluorganizátor podujatia pozýva na krátky informačný seminár o najnovších výzvach programu Horizont 2020 k téme obehového hospodárstva, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2019 od 9.00 hod. na Ministerstve životného prostredia SR (Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava, zasadačka č. 204). Výzvy, ktoré boli zverejnené 13.novembra 2019 sú zamerané na udržateľné spracovanie, recykláciu surovín, kritické suroviny, zlepšenie triedenia a separácie kompozitných a zmiešaných materiálov, rozvoj obehových systémov v textilnom, drevárskom a plastovom priemysle a ďalšie. Prezentáciu najnovších výziev zabezpečí národný kontaktný bod pre Horizont 2020 Centrum vedecko-technických informácií: https://www.cvtisr.sk/. Veríme, že seminár, na ktorý nájdete pozvánku v prílohe,  vás osloví a získate na ňom informácie o možnostiach zapojenia sa do atraktívnych projektov Horizontu 2020.Tešíme sa na vašu účasť, ktorú, prosím, potvrďte čo najskôr v termíne do 9.12.2019 na e-mailovú adresu roman.gdovjak@sazp.sk Kapacita miestnosti je obmedzená a pri naplnení počtu účastníkov bude seminár uzatvorený.

Kontaktné osoby:

Ing. Roman Gdovjak (do 6. 12. 2019): roman.gdovjak@sazp.sk

RNDr. Mária Fischerová (od 6. 12. 2019): maria.fischerova@enviro.gov.sk

 

V cieli SC5 pre roky 2019 -2020 boli zverejnené výzvy zamerané na obehové hospodárstvo, ktoré majú termín na predloženie do 5. februára 2020:

·         CE-SC5-07-2020 - Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes

·         CE-SC5-08-2020 - Raw materials policy support actions for the circular economy - Expert network on Critical Raw Materials

·         CE-SC5-31-2020 - Develop, implement and assess a circular economy oriented product information management system for complex products from cradle to cradle


Výzvy s termínom predloženia  do septembra 2020:

·         CE-SC5-24-2020 - Improving the sorting, separation and recycling of composite and multi-layer materials 

·         CE-SC5-25-2020 - Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society

·         CE-SC5-28-2020 - Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors

·         CE-SC5-29-2020 - A common European framework to harmonise procedures for plastics pollution monitoring and assessments

·         CE-SC5-30-2020 - Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution

 

 

Vytlačiť