ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KOCKE 2019

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KOCKE 2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2019 aktualizovali publikáciu Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke.

Jej účelom je v prehľadnej, výstižnej a užívateľsky priateľskej forme priblížiť širokej verejnosti informácie o kvalite životného prostredia v previazaní na silno rezonujúce témy dnešnej doby, ako je udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov, zmena klímy a ochrana ovzdušia, pokrok SR v prechode na nízkouhlíkové a zelené hospodárstvo. Publikácia vychádza z oficiálnych dát, ktoré Slovenská republika reportuje do rôznych medzinárodných inštitúcií.

Elektronickú verziu nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/10421

Vytlačiť